Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 19.04.2024


Главная » Файлы » Бакалаврские работы » Бакалаврские работы

Особливості формування топонімікону Черкащини
[ Скачать с сервера (444.5 Kb) ] 25.01.2018, 20:10
Актуальність теми. Розвиток будь–якої науки завжди супроводжується формуванням і вдосконаленням понятійно-термінологічного апарату. Ономастика – не є виключенням. Останніми роками ономастика як наука значно розвинулась і теоретично зміцніла, що зумовило появу нових термінопонять, деталізацію раніше існуючих, їх повні або часткові зміни.
Ономастика – це наука, розділ мовознавства про власні імена об’єктів, зокрема: антропоніми (імена, прізвища, прізвиська), топоніми, гідроніми, зо оніми, фітоніми, космоніми, астроніми, хрононіми, та ін. Ономастика вивчає закономірності виникнення, розвитку, зміни, функціонування, поширення і структури власних імен у мові і мовленні, в літературній і діалектній сферах. Наймолодшою галуззю ономастики вважається когнітивна ономастика. Когнітивна ономастика – це поєднання когнітивної лінгвістики і ономастики, займається вивченням власних назв у ментальному лексиконі людини.
Ономастика займається науковим дослідженням імен, досліджує історію, використання та походження імен, тобто конотація імені. Інша частина ономастики займається теоретичним дослідженням імен, тобто питанням: що є іменем. Це теорія основного значення імені – денотація імені.
Географічні назви певної території мають неабияке смислове значення. Саме через місцеві назви прослідковується історія певної території – історія мов, якими на ній розмовляли, народів та етносів, що на ній проживали, культур, які на ній існували. Саме лінгвістичний аспект топоніміки і становить для нас основний інтерес. Топоніміка – одна з тих наукових галузей, де безпосередньо перетинаються мовознавство, історична наука, культурологія, етнографія, і географія. Вивчаючи склад географічних назв, ми відкриваємо не тільки старі та прадавні назви, але й спостерігаємо історію тої чи іншої місцевості, території, країни у комплексі, загалом.
Актуальність теми роботи полягає у тому, що проблема вивчення генетичної основи ономастики на прикладі топонімів певного регіону з етимологічної та семантичної точки зору досі залишається недостатньо дослідженою на терені вітчизняного мовознавства. Наразі досить гостро стоїть питання дослідження топонімів в рамках ономастики. Дана робота сприяє вирішенню проблеми визначення, сутності та основних відмінних рис досліджуваного явища, зокрема на прикладі топонів Черкаської області.
Об’єкт дослідження – топоніми України.
Предмет дослідження – топоніми Черкаського регіону.
Мета роботи – дослідити основні особливості топонімів Черкаського регіону.
Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені наступні завдання:
1. Дослідити ономастичний термінологічний апарат;
2. Проаналізувати класифікацію онімів;
3. Дати загальну характеристику розвитку української топоніміки;
4. Навести загальні відомості про українські топоніми;
5. Дослідити топоніміку України на прикладі Черкаської області.
Методологічні, теоретичні й інформаційні основи дослідження. Використання теоретичних та інформаційних джерел зумовлено проблематикою поставлених задач, а також об’єктом та предметом роботи. Дослідженню даної теми присвятили свої роботи такі лінгвісти як С.А.Авдєєва, А.А.Белецький, В.В.Гнатюк, В.А.Гончаренко, І.І.Железняк, О.О.Компан, Г.П.Лукаш, Р.В.Подольска, Dorion H., Knappová M та ін.
Теоретичне та практичне значення роботи. Отримані результати формують загальне уявлення стосовно специфіки структури, семантики, етимології топонімів Черкаського регіону. Робота може використовуватися спеціалістами з ономастики, перекладу, мовознавства, лінгвістики, у системі викладання курсу української мови.
Методи дослідження: порівняння (для порівняльної характеристик топонімічних систем Черкаського регіону), системного підходу (розгляд топонімів як специфічної суспільно-географічної системи, що утворюють певну цілісність, спільність за особливостями утворення, номінації, зв’язками, структурою та функціями), історичний (для з’ясування походження окремих топонімів), класифікації (для систематизації топонімічної інформації, укладання семантичної, категорійної, територіальної, кількісної класифікації топонімів України).
Структура даної роботи зумовлена специфікою предмету та логікою розкриття теми дослідження, а також метою та головними задачами бакалаврської роботи. Вона включає до себе два розділи, п’ять підрозділів, вступ, висновки, список використаної літератури (59 назв). Загальний обсяг роботи складає 61 сторінку.


РОЗДІЛ 1. ОНОМАСТИКА ЯК НАУКА ПРО НАЙМЕНУВАННЯ

1.1. Ономастичний термінологічний апарат

Розвиток будь-якої науки завжди супроводжується формуванням і вдосконаленням понятійно-термінологічного апарату. Ономастика – не є виключенням. Останніми роками ономастика як наука значно розвинулась і теоретично зміцніла, що зумовило появу нових термінопонять, деталізацію раніше існуючих, їх повні або часткові зміни. В результаті цей процес призвів до «понятійних і термінологічних новацій» [42, с. 4]. Сьогодні «для багатьох власних назв уже сформовані термінологічні системи, за прикладом яких можна створювати термінологію для інших секторів ономастичного поля» [53, с. 46].
Ономастичній термінології, її формуванню та застосуванню приділяється увага в світовому масштабі, про що свідчить існування різних типів ономастичних термінологічних словників і низки робіт, присвячених зазначеній проблематиці [18; 25; 41 та ін. ]. Ономастична термінологія є частиною лінгвістичної термінології, проте частиною вельми специфічною. Як правило, лише мала кількість ономастичних термінів включається у словники загальнолінгвістичної термінології (свого роду «термінологічний мінімум» у вигляді термінів ономастика, топонім, гідронім, антропонім – і то не завжди).
Пильна увага до ономастичної термінології почалося, на думку самих ономатологів, з другої половини ХХ ст. «В зв'язку з активізацією вивчення проблем загальної теорії ономастики» [36, с. 5]. Ця увага виразилося як в появі і поширенні нових термінів (напр. «прагматонім», «геортонім», «батіонім», «артіонім», «бібліон» та ін.), так і у наступаючої слідом за цим епосі термінологічної рефлексії.
Категория: Бакалаврские работы | Добавил: opteuropa | Теги: курсова, магістерська, скачати доповідь, лабораторна робота, доповідь з права, курсач, скачать реферат, КОНТРОЛЬНА, дипломна, курсовая работа
Просмотров: 558 | Загрузок: 17 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно