Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Суббота, 23.10.2021


Главная » Файлы » Дипломные работы » Дипломные работы

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ПАТ «КИЇВХЛІБ» БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ ТА АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ НА КОНКУРЕНТНІСТЬ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИ
[ Скачать с сервера (240.5 Kb) ] 25.01.2018, 20:10
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИХОДІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
1.1 Сутність збутової діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки
1.2.Теореричні основи збутової діяльності при виході підприємства на зовнішні ринки
1.3 …
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ПАТ «КИЇВХЛІБ» БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ ТА АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ НА КОНКУРЕНТНІСТЬ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
2.1. Аналіз хлібопекарської галузі, основних конкурентів та тенденції її розвитку
2.2 Загальна характеристика та аналіз основних показників діяльності ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат»………………………………………
2.3 Аналіз номенклатури та асортименту продукції для можливості експортування на зовнішні ринки …………………
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТМ «Knoppers» НА БАЗІ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» ЯК ШЛЯХ ДО ЗЕД
3.1. Зовнішньоекономічна діяльність при реалізації проекту ТМ «Knoppers»
3.2. Створення лінії виробництва ТМ «knoppers» як шлях до ЗЕД
3.3.Особливості збутової діяльності при експортуванні продукції ТМ «Knoppers» в Білорусь………………………………………
Висновки до третього розділу…………………………….
ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….
ДОДАТКИ……………….
ВСТУП
В умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим питанням є формування політики збуту відносно мінливих вимог споживачів та високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової політики впливають на процес функціонування підприємства в цілому, а їх аналіз дозволяє виявити проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих проблем необхідним є використання стратегічно спрямованого комплексу заходів щодо формування збутової політики, а також треба застосовувати сучасні моделі і методи удосконалення етапів організації, планування та контролю за збутовою діяльністю підприємства. Правильно підлаштовуватися під платоспроможний попит покупців допомагає ринково - орієнтована служба збуту, точніше кажучи, збутова діяльність, орієнтована на ринок.
Ринок зміщує підприємницькі акценти, а разом з ним і витрати товаровиробників з проблем суто виробничо - технічного характеру на проблеми збуту. Цю закономірність ринкової економіки досить виразно сформулював П.Драккер: «Збут завжди є одним з основних центрів витрат. І як такої зазвичай знаходиться в тяжкому стані. Однією з причин такого стану є те, що витрати на збут, розподіляються на весь економічний процес. Ще одна причина полягає в тому, що ці витрати є швидше скритними, ніж показуються зведеними воєдино, як витрати при здійсненні важливої економічної діяльності. Переміщення товарів та їх складування є компонентами тієї ж самої діяльності по збуту » [13, с. 185]. Мабуть, ніщо так не переконує у важливості збуту для товаровиробників, як постійне зростання витрат на цей вид діяльності. У наведеній цитаті смислове навантаження зосереджена не тільки на збутових витратах, але й на всепроникною збутової (точніше, ринкової) спрямованості підприємництва, на важливості вибору раціональних форм розподілу товарів і каналів руху товару. 6 Інакше кажучи, збутова діяльність - це не тільки і не стільки продаж готової продукції, але це і орієнтація виробництва на задоволення платоспроможного попиту покупців, і активна робота на ринку по підтриманню та формування попиту на продукцію підприємства, і організація ефективних каналів розподілу і просування товарів.
Актуальність дослідження даної теми набуває особливого значення при ситуації яка склалася в Україні в даний час.
В нашій державі не створені необхідні умови для ефективного збуту продукції на закордонні ринки. Причинами даного стану, на нашу думку, є недосконала законодавча база, обмежений доступ до інформації, нерозвинена державна система підтримки малих та середніх підприємств, політичні ризики, корупція, низький рівень показників банківських послуг, незначнні темпи реформування адміністративної системи, недостатні обсяги фінансування науково-технічної та іноваційної діяльності.
Метою дослідження є аналіз є збутова діяльність підприємства ТОВ «Білоцерківський хлібоковбінат» при виході на зовнішні ринки.Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: - поглиблення та систематизація теоретичних знань з організації збуту товарів в маркетинговій діяльності підприємства; - обгрунтування чинників розвитку збутової діяльності фірми в економіці України; - визначити особливості оптимізації процесів організації учасників каналів товароруху в управлінні збутом фірми на зовнішніх ринках;
- встановити визначальні фактори збуту товарів на підприємстві;
- дослідити організацію збуту виробів підприємства на зовнішніх ринках;
- запропонувати пропозиції щодо покращення збуту кондитерських товарів на зарубіжних ринках;
Об'єктом дослідження є ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» та організація збуту його продукції на підприємстві на зарубіжних ринках.
Предметом дослідження є процеси формування збутової політики підприємства.
У висновках підведено підсумки дипломного дослідження, які дали обгрунтувати формуваня організації збуту товарів на зарубіжних ринках. 8 У дослідженні було використано дані з офіційних наукових, бібліографічних, літературних видань, періодичні видання, власні дослідження, закони України та різного виду нормативні акти за тематикою дипломної роботи, а також дані та матеріли про діяльність підприємства ПАТ «Івано- Франківськцемент».
1.1 Сутність збутової діяльності підприємства при виході
на зовнішні ринки

Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, мають на меті поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних економічних зв'язків, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні - з другого.
Значимість таких зв'язків у розвитку країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний розвиток ряду країн підтверджує позитивний вплив і вигідність розширення участі кожної з них у міжнародному поділі праці та у різноманітних формах міжнародних зв'язків.
Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність кожної країни є важливою умовою її економічного зростання. Особливо це актуально за сучасних умов, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, міжнародного поділу праці, глобалізації світового господарства.
Зовнішньоекономічна діяльність сприяє розвитку перспективних напрямів експортного потенціалу; саме за рахунок зовнішньоекономічної діяльності наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, новітніх машин та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання.
Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) виявляється в такому:
- це важливий і потужний фактор економічного зростання і розвитку кожної країни (національний аспект ЗЕД);
-це спосіб включення економіки кожної країни до системи світового господарства, а отже, і до процесів міжнародного поділу праці та міжнародної кооперації, що особливо актуально в умовах зростаючих тенденцій до глобалізації (регіональний і глобальний аспект ЗЕД) [3].
Поняття "зовнішньоекономічна діяльність" з'явилось в Україні з початком економічної реформи 1987 року, сутність якої полягала у поступовій відміні монополії держави на здійснення будь-яких економічних операцій, у тому числі й зовнішньоекономічних, наданні підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішні ринки, а також стимулюванні розвитку ЗЕД на рівні суб'єктів господарювання.[17]
Після проголошення в 1991 р. незалежності України були здійснені заходи, спрямовані на суттєву лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності в країні, розширення прав підприємств і організацій у цій сфері [4]. У цей період прийняті важливі законодавчі акти (додаток А), зокрема, Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (199і) (додаток Б), "Про митну справу в Україні" (1991), "Про єдиний митний тариф" (1992), "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (1994), "Про операції з давальницькою сировиною" (1995), "Про режим іноземного інвестування" (1996) та ін.
На підставі основних господарських підходів до ведення ЗЕД відокремлені та сформувалися два основні поняття - "зовнішньоекономічні зв'язки" (ЗЕЗ) і "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД).
Категория: Дипломные работы | Добавил: opteuropa | Теги: КОНТРОЛЬНА, магістерська, скачать реферат, дипломна, скачати доповідь, курсач, курсовая работа, курсова, доповідь з права, лабораторна робота
Просмотров: 471 | Загрузок: 37 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно