Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Суббота, 23.10.2021


Главная » Файлы » Дипломные работы » Дипломные работы

Теоретичні засади дослідження громадянського суспільства в країнах транзитного типу
[ Скачать с сервера (453.0 Kb) ] 25.01.2018, 20:10
Актуальність теми дослідження. Більше двох десятиріч тому Україна встала на шлях становлення демократичної соціально-політичної системи. Проте цей процес до теперішнього моменту є незавершеним, зазнаючи труднощів ствердження демократичних цінностей, реалізації принципів правової держави і формування ефективно функціонуючого громадянського суспільства.
У процесі становлення демократичної політичної системи українське суспільство намагається вирішити власні проблеми за підтримки громадськості, потенціал якої сприяє подоланню негативних суспільних деформацій. Назрілою та необхідною складовою демократичної модернізації, що є прямим шляхом до досягнення суспільної стабільності в майбутньому, залишається забезпечення адекватного рівня функціональної взаємодії між державою та громадянським суспільством, в основу якої, перш за все, мають бути покладені принципи самоорганізації.
Успіх в здійсненні вибраного демократичного вектора розвитку українського суспільства знаходиться в безпосередній залежності від ступеня ефективності функціонування соціальних механізмів діалогу між всіма суб'єктами політичного процесу, включаючи безпосередню участь інститутів громадянського суспільства у виробленні і ухваленні політичних рішень. Конструктивна співпраця держави і громадянського суспільства стає гарантом зміцнення політичної системи, є чинником стабілізації і гармонізації соціально-політичних відносин в суспільстві.
Мета і завдання дослідження. Отже, метою дипломної роботи є виявлення особливостей розвитку громадянського суспільства в транзитних країнах.
Визначена мета зумовлює реалізацію таких задач:
 визначити теоретичні засади дослідження гpoмaдянськoгo суспільствa в країнах транзитного типу;
 розглянути становлення та розвиток гpoмaдянськoгo суспільствa в країнах транзитного типу;
 дослідити особливості розвитку громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі.
Об’єктом дослідження є громадянське суспільство.
Предметом дослідження є особливості формування громадянського суспільства в транзитних країнах.
Основними методами дослідження є: історичний, порівняльний, формально-логічний, системний, структурно-функціональний методи та інші.
Джерельну базу дослідження у роботі складають: наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань гpoмaдянськoгo суспільствa, наукові статті, матеріали ЗМІ, законодавство України.
Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 63 сторінки, список використаних джерел налічує 85 найменувань.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ ТРАНЗИТНОГО ТИПУ

Дослідження походження поняття «громадянське суспільство» показує, що ключовим змістовним концептом у ньому є саме «громадянин». Останній, хоча й має бути відповідальним членом спільноти, речником соціального середовища, водночас заперечує принцип домінування колективу над індивідом, оскільки сам є носієм певного комплексу нормативних свобод одноосібного волевиявлення і гарантованої співучасті у вирішенні долі спільноти. Тому громадянин, на відміну від «просто людини» чи «підданого», є втіленням певної «діалектичної напруги»: «громадянином» його робить приналежність до спільноти («громадянства»), але ця приналежність повинна мати чітко й нормативно окреслені межі суспільного контролю, інакше словоутворюючий зміст поняття «громадянин» втрачається [10, с. 57]. Саме це протиріччя і становить стрижень суспільствознавчої та політологічної рефлексії з приводу сутності громадянського суспільства, імовірності та необхідності його створення.
Основоположна гуманістична ідея громадянського суспільства полягає в поєднанні постійного розвитку суспільства, його зміни й удосконалення з розвитком людини, з переходом від менш розвинутої особистості до більш розвинутої, від людини світу ворожості, стихії і необмеженої свободи до громадянина суспільства з відповідною сукупністю прав і обов’язків. Саме такий еволюційний підхід був вихідною мотивацією для тих мислителів, які з давнини шукали ті зразки суспільного устрою, які б надавали нової якості суспільному життю.
Саме поняття «громадянин» з’явилося в Давній Греції, де «polis» - місто-держава - означав общину громадян, а «громадянин» означало «гарний хлібороб, хазяїн, глава фамілії» [63, с. 7]. Громадяни полісів (ми маємо на увазі поліси з демократичним устроєм, передовсім Афіни) були юридично і політично рівноправні, мали право на одержання земельної ділянки й на матеріальну допомогу від держави. Взаємозв’язок понять «громадянин» і «власник» обумовлював розуміння свободи як економічної незалежності: «не може бути вільним працюючий на іншого», навіть якщо вони мають однакові політичні права - адже вони не є рівними економічно [10, с. 62]. Отже, поняття «громадянин» утворилося спочатку як економіко-правове. Кожен громадянин мав не тільки права, але й обов’язки - воювати, брати участь у керуванні суспільними справами поліса, дотримуватися звичаїв. Отже, це був комплекс прав та обов’язків, що випливав зі статусу вільної людини і громадянина поліса. За умов афінської демократії не було громадянина, який не був би двічі протягом свого життя залучений у члени законодавчого органу, де йому доводилося засідати щодня протягом цілого року, через що не було часу для особистої праці. Тому Аристотель постулював, що той, хто має потребу в особистій домашній праці, не може мати статусу громадянина. Пряма антична демократія могла існувати тільки за умови особистої і безперервної участі в ній усіх громадян [10, с. 97]. Таким чином, громадянин античного суспільства в першу чергу належав державі, але це було формою його самореалізації як вільного індивіда.
Категория: Дипломные работы | Добавил: opteuropa | Теги: курсова, курсовая работа, лабораторна робота, доповідь з права, КОНТРОЛЬНА, скачать реферат, дипломна, скачати доповідь, магістерська, курсач
Просмотров: 226 | Загрузок: 14 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно