Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Понедельник, 26.07.2021


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Cтройова підготовка
[ Скачать с сервера (282.0 Kb) ] 05.02.2018, 23:50
Вступ
Стройова підготовка є одним з найважливіших розділів військового навчання. Вона виховує у військовослужбовців високу дисциплінованість, звичку швидко, без зволікань, чітко та узгоджено виконувати прийоми та дії, бути підтягнутими і охайними. Стройові навички солдату потрібні повсякденно: на занятті, в поході, при не¬сенні служби у добовому наряді, у варті, на тактичних навчаннях і в бою.
Стройова підготовка – це вміння кожного військовослужбовця безпомилково виконувати повороти на місці і в русі, займати стройове положення, вміти виходити зі строю та повертатися до нього, вміти здійснювати військові вітання, здійснювати прийоми і рухи без зброї та зі зброєю, знати строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах, знати місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення, знати обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.
Взагалі, мета кожного стройового заняття несе в собі виховання у особового складу навичок виконання стройових прийомів.
Заняття зі стройової Підготовки поділяються на одиночні стро¬йові навчання і навчання діям у складі підрозділу. Одиночне навчання є головним у стройовій підготовці, оскільки від ступеня підготовленості кожного воїна залежить успіх навчання та злагодженості підрозділу в цілому.
Але основним моментом у вивченні стройових прийомів є послідовність, адже ці прийоми слід вивчати у тій послідовності, у якій вони викладені у Стройовому статуті Збройних Сил України.
Дана курсова робота має на меті дати військовослужбовцям стройові навички щодо виконання військового вітання, виходу та повернення в стрій та здійснення підходу до начальника (командира).

1. Початок проведення заняття зі стройової підготовки
Кожне заняття зі стройової підготовки починається з шикування, яке здійснюється за командою «СТАВАЙ». За цією командою треба швидко встати в стрій на визначений інтервал і дистанцію, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; дивитися прямо перед собою.
Наступним є перевірка наявності особового складу. Наявність тієї чи іншої частини особового складу свідчить про дисципліну строю. Необхідно стежити, щоб на заняттях усі військовослужбовці були присутні та брали активну участь і старанно виконували прийоми та дії, які вивчаються.
Потім необхідно провести перевірку зовнішнього вигляду військовослужбовців. Усі військовослужбовці повинні бути охайними і мати належний вигляд.
Коли шикування і перевірки завершено, необхідно довести до особового складу тему та навчальну мету заняття (в даному випадку):
• тема - «Виконання військового вітання. Вихід зі строю та повернення в стрій. Підхід до начальника та відхід від нього».
• навчальна мета – виховати у особового складу навики виконання даних прийомів.
Після цього стисло викладається матеріал, який стосується даної теми.
Здійснення цієї мети покладається на того, хто проводить заняття (наприклад, на сержанта). Для відпрацювання стройових прийомів сержант шикує відділення в одношеренговий (якщо необхідно, розімкнутий) стрій, по-дає команди для виконання показаною прийому. Всі воїни, які знаходяться в строю, виконують прийом. Сержант вчить кожного солдата окремо, а решта повторюють ті ж дії самостійно, виправляючи помил¬ки та прислуховуючись до зауважень, зроблених їх товаришу. Усувати виявлені недоліки у підлеглих слід або повторним показом прийому, або стислим поясненням.2.Теоретичний матеріал, який стосується даної теми.
2.1. Виконання військового вітання
Усі військовослужбовці зобов'язані під час зустрічі (обгону) вітати один одного, суворо додержую¬чись правил, викладених у статтях Стройового Статуту Збройних Сил України.
Підлеглі та молодші за військовим званням вітають першими, а за умови рівного становища першим вітається той, хто вважає себе більш вихованим і ввічливим.
Військовослужбовці зобов'язані, крім того, вшано¬вувати через виконання прийомів військового вітання:
• могилу Невідомого солдата;
• братські могили воїнів, які загинули в боях за волю і незалежність України;
• бойові прапори військових частин, а також Військово - Морський Прапор з прибуттям на військовий кора¬бель і під час відбуття з нього;
• похоронні процесії, які супроводжуються військами.
Військове вітання виконується чітко й бадьоро, з точним додержанням правил стройового положення та РУХУ.
Для військового вітання на місці позастроєм без головного убору за п'ять-шість кроків до на¬чальника або старшого за військовим званням, поверну¬тися в його бік, прийняти стройове положення й диви¬тися йому в обличчя, повертаючи голову вслід за ним.
Якщо головний убір надітий, то крім того, прикласти праву руку до головного убору так, щоб пальці були разом, долоня пряма, середній палець торкався нижнь¬ого краю головного убору (біля козирка), а лікоть був на лінії висоти плеча. Під час повороту голови в бік начальника або старшого за військовим званням, по¬ложення руки залишається без зміни.
Після того як начальник або старший за військовим званням, мине того, хто вітав, слід голову повернути прямо й опустити руку.
Для військового вітання під час ру.ху по¬за строєм без головного убору за п'ять-шість кроків до начальника або старшого за військовим званням, одно¬часно з поставленням ноги припинити рух руками, по¬вернути голову в його бік і, рухаючись далі, дивитися йому в обличчя. Пройшовши повз начальника або стар¬шого за військовим званням, голову повернути прямо і продовжувати рух руками.
При надітому головному уборі разом з поставленням ноги на землю повернути голову й прикласти праву ру¬ку до головного убору, ліву руку тримати нерухомо біля стегна; пройшовши повз начальника або стар¬шого за військовим званням, одночасно з поставленням лівої ноги на землю голову повернути прямо, а праву ру¬ку опустити.
Випереджаючи начальника або старшого за військо¬вим званням, вітати його одночасно з першим кроком обгону, за другим кроком голову повернути прямо і праву руку опустити.
Якщо у військовослужбовця в руках ноша, то військове вітання слід виконувати поворотом голови в бік начальника або старшого за військовим званням.
Військове вітання зі зброєю на місці поза строєм виконується так само, як і без зброї (стаття 68 Стройового Статуту); при цьому положення зброї, за винят¬ком карабіна «на плече», не змінюється і рука до голо¬вного убору не прикладається. Під час виконання військового вітання з карабіном у положенні «на плече» він попередньо береться до ноги.
Зі зброєю в положенні «за спину» військове вітання слід виконувати, прикладаючи праву руку до головного убору.
Для виконання військового вітання під час руху поза строєм зі зброєю «біля ноги», «на ремінь» або «на груди» за п'ять-шість кроків до начальника або старшо¬го за військовим званням, одночасно із поставленням ноги повернути голову в його бік і припинити рух вільною рукою; зі зброєю в положенні «за спину», крім того, прикласти руку до головного убору.
Під час виконання військового вітання з карабіном у положенні «на плече» правою рукою продовжувати рух біля тулуба.
Військове вітання за командою «Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту) зброєю — ЧЕСТЬ» з ка¬рабіном виконується із положення «до ноги» у два прийоми:
• перший прийом — піднявши карабін правою рукою, тримати його прямовисне, стволом на рівні сере¬дини грудей, прицільною планкою на себе; одночасно з цим лівою рукою взяти карабін за верхню частину ложа (чотири пальці попереду на магазині, а великий — під прицільною планкою), кість лівої руки — на висоті по¬яса ;
• другий прийом — праву руку перенести на шийку ложа і підтримувати нею карабін так, щоб вели¬кий палець був позаду, а решта пальців, складені разом і витягнуті, лежали навскіс попереду на шийці ложа .
Одночасно з виконанням другого прийому повернути голову праворуч (ліворуч) і проводжати начальника по¬глядом, повертаючи вслід за ним голову.
Із положення «зброєю — честь» карабін береться до ноги за командою «До но-ГИ».
За підготовчою командою голову повернути прямо, а за виконавчою командою — взяти карабін до ноги у три прийоми:
• перший прийом — праву руку перенести вго¬ру і взяти нею карабін за верхню частину ложа і стволь¬ної накладки;
• другий прийом — поставити карабін до правої ноги так, щоб приклад внутрішнім боком торкався мізинця правої ноги; лівою рукою притримувати ка¬рабін біля багнетної трубки;
• третій прийом — швидко опустити ліву руку, а правою рукою плавно опустити карабін на землю.
Військове вітання виконанням прийому «зброєю — честь» із карабіном здійснюється лише підрозділами і частинами під час перебування їх у строю на місці.
За командою «Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту) зброєю - ЧЕСТЬ» карабіни беруться у поло¬ження «зброєю — честь»; усі військовослужбовці, які пе¬ребувають у строю, приймають стройове положення й одночасно повертають голову в бік начальника, провод¬жаючи його поглядом. Якщо в строю військовослуж¬бовці мають автомати, кулемети і ручні гранатомети, то положення їх не змінюється.
Військові частини та підрозділи під час перебу¬вання в строю за командою вітають:
• Президента України, Голову Верховної Ради Ук¬раїни, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони Ук¬раїни;
• усіх прямих начальників, а також керівних осіб, при¬значених для інспектування (перевірки) частини (підрозділу).
Для цього командир частини (підрозділу) подає ко¬манду «СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)», зустрічає їх і доповідає. Наприклад:«Товаришу (пане) генерал-майоре. Десятий ме-ханізований полк для полкової вечірньої перевірки вишикувано. Командир полку полковник Ткаченко».
Під час шикування частини з Бойовим Прапором (на параді, стройовому огляді, складання Військової прися¬ги тощо) в доповіді називається повне найменування ча¬стини з переліком наданих їй почесних найменувань та орденів.
При виконанні військового вітання в строю під час руху начальник подає команду, але не доповідає.
Військові частини та підрозділи виконують військове вітання за командою під час зустрічі між со¬бою, а також вшановують через виконання прийомів військового вітання:
• могилу Невідомого солдата;
• братські могили воїнів, які загинули в боях за волю і незалежність України;
• бойові прапори військових частин, а також Військово-Морський Прапор під час його підняття та спуску;
• похоронні процесії, які супроводжуються військами.
Якщо війська, що перебувають у строю на місці, вітають Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, оркестри виконують «Зустрічний марш» і Дер¬жавний Гімн України.
Під час вітання військовими частинами прямих на¬чальників від командира своєї частини і вище, а також керівних осіб, призначених для інспектування (пе¬ревірки), оркестри виконують «Зустрічний марш».
Поза строєм як під час занять, так і у вільний від них час, військові частини та підрозділи виконують військове вітання за командою «Струнко».
У штабах та установах за командою вітають лише прямих начальників і керівних осіб, призначених для інспектування (перевірки).
На заняттях поза строєм, а також під час нарад офіцерів, генералів та адміралів для зустрічі командирів (начальників) подається команда «Товариші (панове) офіцери».
Команду «Струнко» або «Товариші (панове) офіцери» подає старший із присутніх командирів (начальників) або військовослужбовець, який першим побачив прибу¬лого командира (начальника).
За цією командою всі присутні встають, повертають¬ся в бік прибулого командира (начальника) і приймають - стройове положення, а офіцери, прапорщики та мічма¬ни з надітими головними уборами, крім того, приклада-ють до них руку.
Старший із присутніх командирів (начальників) підходить до прибулого і доповідає йому.
Прибулий командир (начальник), вислухавши до¬повідь, подає команду «Вільно» або «Товариші (пано¬ве) офіцери». Той, хто доповів, повторює цю команду, після чого всі присутні стають «вільно». Офіцери, прапорщики та мічмани з надітими головними уборами опускають від них руку і далі діють за вказівкою прибулого командира (начальника).
Команда «Струнко» подається під час кожного відвідування командиром (начальником) військової час¬тини або підрозділу, а рапорт віддається лише під час першого відвідування ним військової частини або під-розділу в даний день.
У присутності старшого командира (начальника) команда військовій частині (підрозділові) для виконан¬ня військового вітання молодшому командиру (началь¬нику) не подається і рапорт йому не віддається.
Під час проведення класних занять команда «Струн¬ко» або «Товариші (панове) офіцери» подається перед кожним заняттям і після його закінчення.
Команда «Струнко» перед відданням рапорту коман¬дирові (начальникові) подається тоді, коли присутні інші військовослужбовці.
За відсутності військовослужбовців командирові (на¬чальникові) тільки рапортують.
Під час виконання Державного Гімну України військовослужбовці, які перебувають у строю, прийма¬ють стройове положення без команди, а командири під¬розділів від взводу і вище, крім того, прикладають руку до головного убору.
Військовослужбовці поза строєм під час виконання Державного Гімну України приймають стройове поло¬ження, а якщо вони в головних уборах, прикладають руку до них.
Команда для виконання військового вітання вій¬ськовим частинам і підрозділам не подається:
• під час оголошення в частині або підрозділі тривоги або збору;
• на марші під час руху і на привалах, а також на всіх тактичних заняттях, заняттях з водіння машин і на¬вчаннях;
• на командних пунктах, у вузлах зв'язку і під час не¬сення бойового чергування;
• на вогневому рубежі та вогневій позиції під час про¬ведення стрільб;
• на аеродромах під час проведення польотів;
• під час виконання господарських робіт або робіт з на¬вчальною метою, а також під час спеціальних занять і робіт у майстернях, парках, ангарах, лабораторіях;
• під час спортивних змагань та ігор;
• під час харчування та після сигналу «Відбій» до сиг¬налу « Підйом»;
• у приміщеннях для хворих.
У цих випадках начальник або старший за військовим званням лише рапортує начальникові, який прибув. На¬приклад: «Товаришу (пане) майоре. Перша механізо¬вана рота виконує другу вправу навчальних стрільб. Командир роти капітан Шевчук».
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: дипломн, КОНТРОЛЬНА, скачати доповідь, доповідь з права., лабораторна робота, курсач, курсова, магістерська, курсовая работа, скачать реферат
Просмотров: 132 | Загрузок: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно