Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 05.08.2021


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

«Ефективність використання персоналу підприємства»
[ Скачать с сервера (283.0 Kb) ] 11.02.2018, 22:33
Актуальність теми: Розвиток ринкових відносин у країнах світового економічного співтовариства дозволяє зробити висновок про те, що успіх ро¬боти підприємств визначається розробкою всіх компонентів їх систем управ¬ління, одним з яких є персонал. У зв'язку з цим особливого значення набуває удосконалення системи управління персоналом. В умовах постійно зростаючої конкуренції завдання завоювання й утримання підприємством стійкої конкурентної позиції на ринку вимагає формування і реалізації адекватної, науково обґрунтованої стратегії управління персоналом.
Високий кваліфікаційний і освітній рівень персоналу, ступінь адекватності його вимогам, що пропонуються організаційними та технічними умовами функціонування – найважливіші передумови забезпечення конкурентноздатності підприємств-виробників на внутрішніх ринках, і, як наслідок, – оздоровлення національної економіки України. У зв'язку з тим, що людські ресурси в ринковій економіці набувають значення як стратегічний фактор успіху підприємства, управління персоналом повинне зводитись не до забезпечення допоміжної функції в організаційному процесі, а до активного впливу на розвиток підприємства в майбутньому.
Незважаючи на значну кількість та накопичений досвід наукових розробок вітчизняних і зарубіжних вчених щодо удосконалення форм і методів кадрового менеджменту, більшість українських підприємств через брак висококваліфікованого управлінського персоналу та недостатньо гнучку і застарілу концепцію кадрової політики не встигає реагувати на швидкі зміни ситуації на ринку праці, нові вимоги до мобільної переорієнтації власного інтелектуального потенціалу, впровадження сучасних технологій кадрової роботи, як одного з дієвих виробничих процесів. Недосконалість механізму управління персоналом як особливим видом ресурсів – трудовим, негативно позначається на ефективності використання останнього в умовах нестабільної економіки.
Проблемам ефективності використання персоналу підприємства присвячені теоретичні праці таких загальновизнаних фундаторів теорії професійного менеджменту як Тейлора Ф., Фоллєта М., Друкера П., Ансоффа І. та інших, а також дослідження фахівців з менеджменту персоналу Кеттела Р., Леонгарда К., Флемхольца Б., Карлофа Б., Голланда Д., Хеннінга В., Грачова М., Кібанова А., Полякова В., Спіранського В., Слезінгера Г.Є., Травіна В., Шекшні С. та інших. Значного подальшого розвитку різноманітні аспекти управління персоналом підприємства дістали у дослідженнях таких українських економістів як О.І. Амоша, Д.П. Богиня, В.М. Геєць, В.М. Гриньова, О.А. Грішнова, М.С. Дороніна, А.М. Колот, Л.І. Михайлова, П.Г. Перерва, В.М. Петюх, М.В. Семикіна, В.О. Сумін.
Актуальність теми даного дослідження визнача¬ється необхідністю подальшої розробки теоретико-методичного забезпечення та формування системи управління персоналом, яка містить комплекс взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів з урахування конкурентної позиції персоналу, фактора ризику при формуванні і реалізації стратегії управління персоналом та розробки положень з її інформаційної підтримки.
Мета і завдання дослідження: Метою дослідження є розробка теоретичних положень та обґрунтування організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності використання персоналу на підприємстві в умовах трансформаційної економіки.
Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні завдання:
• дослідження теоретико-методологічних засад ефективності використання персоналу підприємства;
• аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства;
• аналіз чисельності, складу та руху персоналу підприємства на прикладі ПСК «Корецький хлібокомбінат»;
• характеристика продуктивності праці як одного з показників ефективності використання персоналу підприємства;
• визначення напрямів підвищення ефективності використання персоналу підприємства;
• розробка заходів щодо підвищення ефективності використання персоналу підприємства та обґрунтування їх доцільності;
• розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів.
Об'єктом дослідження є використання персоналу на ПСК «Корецький хлібокомбінат».
Предметом дослідження є теоретичні підходи, механізми, практичні рекомендації з підвищення ефективності використання персона¬лу в межах конкретного підприємства харчової галузі.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: лабораторна робота, курсовая работа, скачати доповідь, скачать реферат, курсач, магістерська, дипломн, курсова, КОНТРОЛЬНА, доповідь з права.
Просмотров: 186 | Загрузок: 6 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно