Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 01.03.2024


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Економічні оцінка збільшення змінності використання основних виробничих фондів та їх вплив на господарську діяльність
[ Скачать с сервера (505.0 Kb) ] 19.02.2018, 01:05
Економічні оцінка збільшення змінності використання основних виробничих фондів та їх вплив на господарську діяльність
2.1. Методика дослідження та вихідна інформація для проведення дослідження
Так як підприємства є однотипними, тому недоцільно опрацьовувати весь массив даних, можна застосувати статистичну вибірку. В дослідженнях будемо використовувати безповторну вибірку.Для массиву даних із 100 підприємств при заданих параметрах µ=0,10; σ = 0,5; t =2; об’єм вибірки буде порахований за формулою:

Виходячи з вихідних даних знайдемо за формулою:За результатами розрахунків об’єм вибірки становить:

За допомогою таблиці випадкових чисел обираємо 20 підприємств, за яким будемо проводити дослідження впливу збільшення змінності використання основних виробничих фондів на їх господарську діяльність. За номерами цих підприємств будуємо таблицю вихідних даних (див. табл. 2.1.1.).


Табл. 2.1.1. Вихідні дані для дослідження
Підприємство Виробнича потужність, тис. грн Річний обсяг виробництва продукції, тис. грн Балансова вартість ОВФ, тис. грн Чисельність персоналу, осіб Рух ОВФ, тис. грн Річний знос, % Витрати виробництва Втрати робочого часу використання ОВФ в результаті, % Технологічна структура ОВФ Використання ОВФ у зміну, тис. грн Підвищення кваліфікації Матеріальне стимулювання
Первісна вартість Залишкова вартість всього в т. ч. робітники Вибуло Надійшло Всього, тис. грн З них на утримання і експлуатацію ОВФ, % Перебування в ремонті Організаційних причин Інші Першу Другу Третю Щорічне підвищення кваліфікації,% Приріст обсягу на 1 % підвищ. кваліфікації, тис. грн Додаткові витрати на 1 % підвищ. кваліфікації, тис. грн Щорічне підвищ. матер. стимулювання, % Приріст обсягу на 1 % матер. стим., тис. грн Додаткові витрати на 1% матер. стим., тис. грн
осіб % в найбільшу зміну Всього Із них нові
47 5200 4800 2200 2100 400 330 94 280 250 200 8 4000 21 10 3 1 1:0,3 2100 1600 1200 4 1 1 7 20 1
96 4000 3700 1800 1000 500 420 92 190 230 230 8 3000 23 8 4 1 1:0,5 1500 1000 800 4 2 1 3 21 1
79 5000 4600 1900 1800 420 340 90 250 250 200 10 4000 22 10 6 2 1:0,4 1800 1700 1100 6 3 2 5 19 1
04 4000 3700 1800 1000 500 420 92 190 230 230 8 3000 23 8 4 1 1:0,5 1500 1000 800 4 2 1 3 21 1
87 4300 4000 2000 1900 450 360 85 200 210 200 8 3500 21 9 5 1 1:0,3 1800 1600 1000 7 3 1 4 18 1
02 5000 4700 2500 2000 420 340 90 250 250 200 10 4000 22 10 6 2 1:0,4 2300 1700 1100 6 3 2 5 19 1
68 5100 4700 2000 2000 420 350 86 270 270 220 8 4100 22 10 2 1 1:0,5 2000 1500 1100 7 1 1 4 19 1
78 4500 4200 2200 1800 400 320 95 200 250 180 9 3800 20 10 5 2 1:0,5 2000 1500 1000 5 2 1 7 20 1
12 4500 4100 2000 1500 390 300 89 220 220 220 10 3600 22 11 5 1 1:0,5 1600 1000 600 7 2 1 4 20 2
43 5500 5100 2500 1800 390 300 94 240 200 180 9 4400 20 8 3 1 1:0,3 2000 1200 700 3 3 1 5 21 1
86 4300 3900 1900 1600 450 370 88 200 200 200 10 3200 21 10 6 1 1:0,3 1400 1000 500 5 2 1 5 16 2
19 4800 4500 2000 1600 400 320 87 200 200 170 9 3800 21 9 2 2 1:0,5 1800 1200 700 6 1 1 6 22 1
48 5100 4700 2200 2000 420 350 86 270 270 220 8 4100 22 10 2 1 1:0,5 2000 1500 1100 7 1 1 4 19 1
20 4900 4500 2000 1700 420 350 92 180 180 170 8 3800 19 8 1 2 1:0,4 2000 1200 600 4 3 2 6 20 1
58 5200 4800 2000 1800 400 330 94 280 250 200 8 4000 21 10 3 1 1:0,3 1900 1600 1200 4 1 1 7 20 1
45 4500 4100 2100 1500 420 360 95 200 210 200 8 3600 21 9 1 1 1:0,3 1800 1300 1000 4 2 2 2 19 2
70 5500 5000 2500 1800 390 300 94 240 200 180 9 4400 20 8 3 1 1:0,3 2000 1200 700 3 3 1 5 21 1
03 4300 4000 2000 1900 450 360 85 200 210 200 8 3500 21 9 5 1 1:0,3 1800 1600 1000 7 3 1 4 18 1
14 5500 5200 2500 1800 390 300 94 240 200 180 9 4400 20 8 3 1 1:0,3 2000 1200 700 3 3 1 5 21 1
56 4300 4000 2000 1900 450 360 85 200 210 200 8 3500 21 9 5 1 1:0,3 1800 1600 1000 7 3 1 4 18 1


2.2. Характеристика об’єкта дослідження
Для характеристики об’єкта дослідження необхідно здійснити групування підприємств за коефіцієнтом змінності. Для цього визначаємо коефіцієнт змінності використання ОВФ для кожного підприємства у вибірці окремо за формулою:

де БВі – балансова вартість основних виробничих фондів, які використовувались в і-ті зміни (і = 1,2,3); БВ – балансова вартість основних виробничих фондів.
Розраховані значення представимо у вигляді таблиці (див. табл. 2.2.1.).
Табл. 2.2.1. Розрахункові значення коефіцієнта змінності
№ підприємства Коефіцієнт змінності
47 2,23
96 1,83
79 2,42
04 1,83
87 2,2
02 2,04
68 2,3
78 2,05
12 1,6
43 1,56
86 1,53
19 1,85
48 2,09
20 1,9
58 2,35
45 1,95
70 1,56
03 2,2
14 1,56
56 2,2
Для визначення кількості груп підприємств використаємо флрмулу логарифмування:

де n – кількість груп; N – кількість одиниць сукупності.
Скориставшись даною формулою я визначила що кількість груп буде рівна 5. Отже, поділимо всі підприємства на п’ять групи за коефіцієнтом змінності. Наступним кроком при проведенні групування буде визначення ширини інтервалу:

де n – кількість груп; h – ширина інтервалу; Xmax – максимальне значення ознаки; Xmin – мінімальне значення ознаки.

1 група: 1,53 – 1,71;
2 група: 1,71 – 1,89;
3 група: 1,89 – 2,06;
4 група: 2,06 – 2,24;
5 група: 2,24 – 2,42.
Для більш точної характеристики об’єкта складемо таблицю групування підприємств за коефіцієнтом змінності використання ОВФ (див. табл. 2.2.2.).
Табл. 2.2.2. Групування підприємств за коефіцієнтом змінності ОВФ
Групи підприємств за коефіцієнтом змінності Кількість підприємств Питома вага, % Річний обсяг виробництва продукції Витрати виробництва Витрати на 1 грн продукції Фондовіддача, грн\грн Коефіцієнт зношеності Коефіцієнт оновлення
тис. грн % тис. грн. %
1,53 – 1,71 5 25 23300 26,4 20000 26,4 0,86 2,04 0,25 0,12
1,71 – 1,89 3 15 11900 13,5 9800 12,9 0,82 2,12 0,36 0,19
1,89 – 2,06 4 20 17500 19,8 15200 20,1 0,87 2,0 0,21 0,11
2,06 – 2,24 5 25 21500 24,3 18600 24,6 0,87 2,06 0,06 0,11
2,24 – 2,42 3 15 14100 16,0 12100 16,0 0,86 2,39 0,05 0,11
Разом 20 100 88300 100 75700 100

Отже, найбільша кількість підприємств входить до першої та четвертої груп. У першій групі коефіцієнт змінності використання ОВФ знаходиться в межах від 1,53 до 1,71. Ця група складає 25 % від загальної кількості підприємств у вибірці. Дана група підприємств виробляє найбільшу частину обсягу продукції (26,4 %), а її витрати на виробництво складають 26,4 % від загальної суми витрат підприємств, що знаходяться у вибірці. В середньому витрати на 1 грн продукції в першій групі становлять 0,86 грн. Фондовіддача в середньому в цій групі становить 2,04, коефіцієнт зношеності – 0,25, а коефіцієнт оновлення – 0,12. Також найбільша кількість підприємств входить до четвертої групи і становить 25 % від загальної кількості. Коефіцієнт змінності в цій групі знаходиться в межах від 2,06 до 2,24. Річний обсяг виробництва продукції в цій групі складає 21500 тис. грн, що становить 24,6% від загального обсягу виробництва продукції. Витрати виробництва в четвертій групі складають 24,6 % від загальної суми витрат і посідають 2 місце серед інших груп. Витрати на 1 грн продукції в середньому становлять 0,87 грн і в порівнянні з іншими групами є досить високим. В середньому фондовіддача в цій групі становить 2,06, коефіцієнт зношеності – 0,06, а коефіцієнт оновлення – 0,11.
2.3. Оцінка впливу змінності використання основних виробничих фондів на обсяги виробництва продукції
Для визначення оцінки впливу змінності використання ОВФ на обсяги виробництва необхідно побудувати ранжирований ряд по коефіцієнту змінності і відповідні їм значення обсягів випуску продукції (див. табл. 2.3.1.).
Табл. 2.3.1. Ранжирований ряд по коефіцієнту змінності
№ п/п Підприємство Коефіцієнт змінності , % Річний обсяг виробництва, тис. грн.
1 86 1,53 3900
2 43 1,56 5100
3 70 1,56 5000
4 14 1,56 5200
5 12 1,6 4100
6 96 1,83 3700
7 4 1,83 3700
8 19 1,85 4500
9 20 1,9 4500
10 45 1,95 4100
11 2 2,04 4700
12 78 2,05 4200
13 48 2,09 4700
14 87 2,2 4000
15 3 2,2 4000
16 56 2,2 4000
17 47 2,23 4800
18 68 2,3 4700
19 58 2,35 4800
20 79 2,42 4600

Щоб показати залежність між коефіцієнтом змінності і обсягом виробництва необхідно побудувати діаграму.

Рис. 2.3.1. Оцінка впливу змінності викоритсання основних виробничих фондів на обсяги виробництва
Як бачимо при зростанні коефіцієнта змінності обсяги випуску також зростають. Далі знаходимо рівняння, яке описує дану залежність, а також будуємо теоретичну криву і емпіричну і порівнюємо їх. Теоретична лінія має вигляд прямої, яка представлена рівнянням y=a+b*x. Параметри a i b знаходяться за формулою:


Для побудови теоретичної лінії необхідно знайти YXmin і YXmax. Для цього підставимо мінімальне і максимальне значення X у рівняння прямої:
YXmin=2658.18+805.88*1.53=3891.18;
YXmax=2658.18+805.88*2.42=4608.41.
З діаграми видно, що теоретична лінія наближається до емпіричної, але не співпадає з нею.
Для знаходження параметрів a і b підставимо розрахункові значення в формули і знайдемо параметри рівняння, якщо x – коефіцієнт змінності, а y – обсяг випуску.
Табл. 2.5. Кореляційна таблиця
№ п/п X Y X2 Y2 XY YX
1 1,53 3900 2,34 15210000 5967 3891,18
2 1,56 5100 2,43 26010000 7956 3915,35
3 1,56 5000 2,43 25000000 7800 3915,35
4 1,56 5200 2,43 27040000 8112 3915,35
5 1,6 4100 2,56 16810000 6560 3947,59
6 1,83 3700 3,35 13690000 6771 4132,94
7 1,83 3700 3,35 13690000 6771 4132,94
8 1,85 4500 3,42 20250000 8325 4149,06
9 1,9 4500 3,61 20250000 8550 4189,35
10 1,95 4100 3,80 16810000 7995 4229,65
11 2,04 4700 4,16 22090000 9588 4302,18
12 2,05 4200 4,20 17640000 8610 4310,23
13 2,09 4700 4,37 22090000 9823 4342,47
14 2,2 4000 4,84 16000000 8800 4431,12
15 2,2 4000 4,84 16000000 8800 4431,12
16 2,2 4000 4,84 16000000 8800 4431,12
17 2,23 4800 4,97 23040000 10704 4455,29
18 2,3 4700 5,29 22090000 10810 4511,70
19 2,35 4800 5,52 23040000 11280 4552,00
20 2,42 4600 5,86 21160000 11132 4608,41
Сер. знач. 2,03 4294,12 4,20 18580000 8781,53Отже, рівняння прямої матиме вигляд: y=2658,8+805,88*x. З рівняння можна зробити висновок про те, що якшо коефіцієнт змінності зросте на 1 %, то обсяг виробництва збільшиться приблизно на 806 тис. грн.

Для визначення тісноти зв’язку розраховуємо коефіцієнт кореляції за формулою:

Підставимо раніше розраховані дані в формули:

Оскільки коефіцієнт кореляції r>0, то це означає, що між змінністю використання основних виробничих фондів і обсягом виробництва продукції існує прямий зв’язок. Так як коефіцієнт кореляції r=0.61, тобто знаходиться в межах від 0,5 до 0,7, то це означає, що зв’язок між цими показниками помітний.
Для розрахунку коефіцієнта детермінації використовується формула:

Коефіцієнт детермінації дорівнює dx=0,37, тобто це означає, що між коефіцієнтом змінності і обсягом виробництва існує помітний зв’язок, тобто на 37% змінність використання основних виробничих фондів впливає на зміну обсягу, а 63% - вплив інших факторів.
Знаходимо похибку коефіцієнта кореляції за формулою:


Отже, враховуючи похибку коефіцієнт кореляції буде знаходитися в межах:
0,42 < r < 0.8.
2.4. Оцінка впливу змінності використання основних виробничих фондів на їх фондовіддачу
Економічним показником, який характеризує використання основних фондів, є фондовіддача. Фондовіддача характеризує величину обсягу виробництва продукції, яка отримана з одиниці основних виробничих фондів. Визначається як відношення обсягу виробленої продукції до середньорічної балансової вартості основних виробничих фондів.

де Ов - обсяг виробленої продукції, Бв.овф - балансова вартість основних виробничихфондів.
Для визначення впливу змінності використання основних виробничих фондів на їх фондовіддачу необхідно побудувати ранжирований ряд по коефіцієнту змінності і відповідним їм значенням фондовіддачі (див. табл. 2.4.1.).
Щоб показати залежність між коефіцієнтом змінності і фондовіддачою необхідно побудувати діаграму.

Рис.2.4.1. Оцінка впливу змінності використання ОВФ на фондовіддачу
Табл. 2.4.1. Ранжирований ряд по коефіцієнту змінності
№ п/п Підприємство Коефіцієнт змінності, % Фондовіддача, грн/грн
1 86 1,53 2,05
2 43 1,56 2,04
3 70 1,56 2,00
4 14 1,56 2,08
5 12 1,6 2,05
6 96 1,83 2,06
7 4 1,83 2,06
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: доповідь з права., скачать реферат, курсач, лабораторна робота, дипломн, курсова, курсовая работа, скачати доповідь, магістерська, КОНТРОЛЬНА
Просмотров: 356 | Загрузок: 8 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно