Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 30.11.2023


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Господарське право
[ Скачать с сервера (73.1 Kb) ] 06.03.2018, 21:25
1. Господарські правовідносини, як предмет регулювання господарського права, їх ознаки та види.
Учасники господарських правовідносин:
-- Фізичні особи підприємці
-- Юридичні особи
Фізична особа може бути учасником господарських правовідносин, в тому разі якщо вона стала учасником корпоративного товариства(набула корпоративні права), справи про банкрутство - фізична особа виступає в ролі кредитора, споживачі

Юридичні особи поділяються на дві групи:
а) Безпосередньо здійснюють господарську діяльність (виконують роботи, виготовляють продукцію, надають послуги)
б) Управляють господарською діяльністю:
-- Господарські міністерства, відомства
-- Господарські об'єднання (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни) - державні, приватні, комунальні

Господарська діяльність - ГК, ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність" ст. 1,
Податковий кодекс України ст. 14, п. 14.1.36, ЗУ "По ліцензування певних видів господарської діяльності" ст. 1.
Ознаки господарської діяльності:
-- Вартісний характер
-- Здійснюється в сфері суспільного виробництва
-- Професійні засади
-- Здійснюється суб’єктом господарювання
-- Пов’язана з виготовленням товарів, виконанням робіт, наданням послуг
-- Зв'язок приватного та публічного інтересу

Види господарської діяльності:
1) Підприємницька (комерційна) (ст. 42) - прибуток розподіляється між засновниками по результатам звітного періоду:
-- Самостійна - підприємницькою діяльністю займається той суб'єкт, який зареєструвався підприємцем
-- Ініціативна
-- Систематична - регулярна діяльність
-- На власний ризик
--З метою отримання прибутку

2) Некомерційна - заборона розподілу доходу (казенні підприємства, біржі, кредитні спілки):
-- Самостійна
-- Систематична
-- Мета досягнення певних соціальних результатів без мети отримання прибутку (ст. 52)
Господарські правовідносини - врегульовані нормами права правовідносини, котрі виникають в сфері господарювання, щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності або управління нею, характеризуються особливим суб'єктним складом, а також поєднанням організаційних та майнових елементів.
Ознаки господарських правовідносин:
-- Поєднання майнових та організаційних елементів
-- Обмежене коло суб'єктів, порівняно з цивільним правом
-- Тісний зв'язок з плановим процесом
-- Матеріальний зміст таких відносин, тобто суспільне виробництво й реалізація - оборот відповідними суб'єктами виготовленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт.

Види господарських правовідносин:
1) За характером:
-- Відносини, щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності
-- Відносини, щодо управління господарською діяльністю
2) За взаємним становищем сторін:
-- Вертикальні
-- Горизонтальні
3) За сферою дії:
-- Господарсько-виробничі - майнові й інші відносини, які виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності
-- Організаційно господарські відносини - відносини, які виникають між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень: органи управління суб'єктів господарювання, тоді коли вони наділені правом приймати управлінські рішення, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, власник майна, який є засновником суб'єкта господарювання, суб'єкти господарювання, які на підставі договорів наділенні організаційно-господарськими повноваженнями, щодо інших суб'єктів господарювання (ст. 176 ч. 4)
-- Внутрішньо господарські відносини

2. Методи господарського права
Методи:
-- Методи владних приписів - передбачає прийняття юридично значущих рішень, органами управління господарською діяльністю щодо підпорядкованих суб'єктів.
-- Метод автономних рішень - здатність суб'єкта господарювання самостійно приймати рішення, щодо власної діяльності
-- Метод рекомендацій - передбачає, що держава регулює поведінку суб'єктів господарських правовідносин, шляхом рекомендованих моделей їх розробки пропозицій. Передбачає видання компетентним органом суб'єкту відповідних пропозицій, рекомендацій.
-- Метод координації - забезпечує прийняття юридично значущих рішень за згодою сторін, кожна з яких не вправі нав'язувати свої умови іншій стороні.

3. Джерела господарського права.
Джерела:
-- НПА
-- Правовий звичай (ст. 7 ЦК) - правило поведінки, яке не встановлено актами законодавства, але є загальнообов'язковим
Звичай правового обороту - правова норма, яка склалась в певній сфері господарської діяльності внаслідок постійного та уніфікованого її застосування забезпечується авторитетом учасників господарської діяльності й сприймається як загальнообов'язкова для дотримання в цій сфері.
-- Юридичний прецедент (Рішення ЄСзПЛ, рішення ВСУ)
-- Нормативний договір - угода двох чи більше суб’єктів, який встановлює права та обов'язки як загальні правила поведінки на майбутнє (внутрішньодержавні нормативні договори, міждержавні нормативні договори).

4. Господарське законодавство.
Система законодавства (вертикальна):
--Конституція
-- Міжнародні договори
-- Закони
-- Підзаконні акти
-- Відомчі акти (приймається відповідним відомством)
-- Локально-правові акти

Горизонтальна система:
-- Компетенційні акти
-- Банківське законодавство
-- Інвестиційне законодавство
-- Антимонопольно-конкурентно законодавство тощо.

Ознаки господарського законодавства:
--Комплексний зміст нормативно-правових актів
-- Множинність актів
-- Кодифікованість

Організація та управління господарською діяльністю
1. Державна політика в сфері господарювання.
2. Поняття організаційно управлінських засад та форми управління економікою держави.
3. Методи управління економікою.
1. Державна політика в сфері господарювання.
Підходи до державної політики в сфері господарювання:
-- Державна політика розглядається як набір відповідних ідей, поглядів, уявлень, принципів, цілей пріоритетів та правових засобів спрямованих на забезпечення оптимального рівня розвитку та функціонування суспільних відносин.
-- Державна політика трактується як безпосередня діяльність держави у сфері правового регулювання щодо створення та використання механізму правового регулювання.
-- Державна політика розглядається як напрямки діяльності держави щодо охорони приватних та публічних інтересів, або як розроблення стратегії й тактики державного управління заснованого на пріоритеті права.

Державна політика - сукупність принципів пріоритетів та напрямів діяльності держави щодо охорони приватних і публічних інтересів у тій чи іншій сфері суспільних відносин шляхом юридичного забезпечення всього спектра соціальних, правових та економічних реформ стабільності та правопорядку державі.
Форми проведення державної політики:
-- Економічна - відтворення економічного та науково технічного потенціалу та створення умов для динамічного розвитку суспільного виробництва.
Формами реалізації економічної політика є економічна стратегія та економічна тактика.
-- Правова політика - засіб юридичної легітимації офіційного політичного курсу країни спрямованого на вдосконалення всього комплексу правових засобів.
НПА:
-- ЗУ від 11.09.2003 "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: реферат з біології, лабораторна робота, курсовая работа, курсова, курсач, доповідь з права., скачати доповідь, КОНТРОЛЬНА, магістерська, дипломн
Просмотров: 461 | Загрузок: 22 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно