Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Понедельник, 26.07.2021


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Поняття ідеального.
[ Скачать с сервера (37.5 Kb) ] 08.02.2018, 10:13
Поняття ідеального.
Відображення — це загальна властивість матерії. Рух — не що інше як всезагальний спосіб буття матерії. Сам рух тлумачиться як взаємодія, а відображення — це властивість матеріальних систем відтворювати у сво¬їх змінах властивості інших систем, що взаємодіють з ними.
Свідомість як одна з форм відображення виникає на певному рівні розвитку матерії. В основі її лежить інформаційне відображення, яке з'являється у живій природі. Воно є таким типом відображення, за якого будь-яка система здатна використати його результати для своєї дії у зовнішньому середовищі або як здат¬ність активного використання результатів зовнішнього впливу.
Інформаційне відображення має сигнальний харак¬тер. Фактори зовнішнього середовища живий організм сприймає для реалізації своїх потреб, закладених про¬грам щодо забезпечення життєдіяльності. Фактори і стан зовнішнього середовища не пов'язані безпосередньо з існуванням організму, тобто вони не задовольняють його біологічні потреби, але виконують роль сигналу, що означає настання ситуації, яка уможливлює їх задово¬лення. Таким чином, механізм інформаційного відобра¬ження опосередковується внутрішньою програмою організму. Наприклад, темрява не задовольняє потребу в їжі нічних мисливців, але настання темряви подає сигнал про початок полювання.
Інформаційне відображення має вибірковий харак¬тер. Сприймаються не всі явища, сукупний вплив зов¬нішнього середовища, а лише ті його фактори, які мають значення для реалізації внутрішньої програми орга-нізму.
Інформаційне відображення виникає на тому рівні розвитку живого, коли в організму з'являється певна свобода дії, принаймні здатність до зміни свого поло¬ження у просторі, тобто руху в середовищі.
Вищим рівнем інформаційного відображення можна вважати випереджаюче відображення, його визначають як здатність організму змінювати свій стан, бути гото¬вим відреагувати на вплив зовнішніх факторів у май¬бутньому. Наприклад, деякі рослини виділяють отруту проти комах навіть тоді, коли комахи в цю мить жив¬ляться сусідньою рослиною. Чим вищий ступінь розвит¬ку живого організму, тим краще розвинута у нього здатність до випереджаючого відображення.
Рівні інформаційного відображення.
1. Подразливість — реакція у відповідь на вплив фак¬торів зовнішнього середовища. Вона з'являється у най¬простіших одноклітинних організмів і регулює пристосу¬вальну поведінку.
2. Чуттєвість—здатність відчувати. Вона передбачає наявність органів чуттів, нервової системи. Як рівень відображення чуттєвість характеризується тим, що орга¬нізм реагує на зовнішні, безпосередньо біологічно ней¬тральні для нього явища середовища. Він також отри¬мує сприйняття дійсності, які, з одного боку, диферен¬ціюють її властивості, а з другого — найсуттєвіші і зна¬чущі. Чуттєвість — це початкова форма психіки.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: курсова, курсач, магістерська, скачать реферат, курсовая работа, доповідь з права., дипломн, лабораторна робота, скачати доповідь, КОНТРОЛЬНА
Просмотров: 150 | Загрузок: 6 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно