Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Воскресенье, 26.09.2021


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Порядок надання допуску до державної таємниці.
[ Скачать с сервера (80.5 Kb) ] 06.02.2018, 00:13
I. Вступ:

Необхідність охорони державних cекретів.

II. Основна частина:
1. Порядок надання допуску до державної таємниці.
- порядок підбору кадрів на посади, що потрібують допуску до державної таємниці;
- форми та терміни дії допусків;
- що передбачає надання допуску;
- випадки, коли допуск не надається;
- порядок оформлення документів на допуск;
- порядок надання допуску та доступу до державної таємниці;
- порядок переоформлення допуску;
- порядок зміни форми допусків;
- порядок внесення виправлень;
- порядок скасування допуску;
- порядок зберігання облікових карток.
2.Надання доступу до державної таємниці за наказами та поіменними списками.
3.Надання доступу до державної таємниці за письмовими резолюціями.
4.Надання доступу до державної таємниці за картками- дозволами.
5.Надання доступу до державної таємниці працівникам інших установ, які
прибувають у відрядження.
6.Надання доступу до державної таємниці іноземцям таособам без
громадянства.

III. Висновки


В С Т У П

„Хто володіє інформацією – той володіє світом!” – відомо з давнини. Багатовіковий досвід свідчить, про те що хто знає дії супротивника – має перевагу у всіх починаннях, а в найтяжчому випадку - свободу маневра. Тому, кожна країна намагається дізнатися про наміри супротивника і повинна охороняти свої державні секрети.
Конституція України, Закон України „Про інформацію” розподіляють інформацію на відкриту та з обмеженим доступом, яка, в свою чергу, може бути таємною або конфіденційною.
Закон України „Про державну таємницю” в статті 1. підкреслює: державна інформація – це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки, техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоду національній безпеці України, які визнані цим Законом і є державною таємницею та підлягають охороні державою.
Для надійного захисту державної таємниці розробляється та проводиться цілий комплекс організаційних та технічних заходів.
Для захисту інформації, що становить державну таємницю, в організаціях, передбачено багато заходів організаційного та технічного характеру, спрямованих на неможливість її використання з метою створення шкоди державним інтересам.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Розглянемо лише одне організаційне питання щодо захисту державних секретів. Це – надання допуску та доступу до державної таємниці в установах організаціях.
Від правильного підбору кадрів залежить багато. Не випадково, що у „Положенні про порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці” підкреслюється: „Призначення працівників на посади, включені до номенклатури посад, здійснюється лише після надання їм у встановленому порядку допуску до державної таємниці”. В зв’язку з чим, підрозділ РСО, повинен разом з відділом кадрів здійснювати підбір кандидатів на номенклатурні посади з метою недопущення призначення осіб, які хворіють на психічні захворювання, мають негативні риси характеру (побутову нестриманість, балакучість, погану пам’ять, схильність до порушень режиму секретності та інші).
Згідно ст. 22 Закону України „Про державну таємницю” допуск до державної таємниці із ступенями секретності „особливої важливості”, „цілком таємно” та „таємно” надається "дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-дослідної діяльності або навчання, наказом чи письмовим розпорядженням керівника установи, де працює громадянин."
Необхідність роботи із секретною інформацією та форма допуску визначаються керівником установи згідно з номенклатурою посад працівників управління, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці. Номенклатура посад складається, виходячи із штатного розпису установ, підприємств, організацій посадових інструкцій та характеру роботи з урахуванням положень Зводу відомостей, що становлять державну таємницю та розгорнутого переліку цих відомостей, до неї включаються лише посади, умови діяльності яких потребують доступу до державної таємниці.
Залежно від ступеня секретності інформації встановлюються такі форми допуску до державної таємниці:
- форма 1 – для роботи з секретною інформацією із ступенем секретності „особливої важливості”, „цілком таємно” і „таємно” терміном дії – 5 років;
- форма 2 - для роботи з секретною інформацією із ступенем секретності „цілком таємно” і „таємно” терміном дії – 10 років;
- форма 3 - для роботи з секретною інформацією із ступенем секретності „таємно” терміном дії – 15 років.

В окремих випадках, які визначаються мінестерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням з СБУ громадянам віком від 16 років може надаватись допуск до державної таємниці із стпеням секретності"цілком таємно", "таємно", а віком від 17 років також до державної таємниці із тупеням секретності "особливої важливості".

Надання допуску до секретної інформації передбачає:
- визначення необхідності роботи працівника установи із секретною
інформацією;
- перевірку працівника установи у зв’язку з допуском до державної
таємниці;
- взяття працівником управління на себе письмового зобов’язання щодо
збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;
- одержання в письмовій формі згоди працівника установи на передбачені законом обмеження прав у зв’язку з його допуском до державної таємниці;
- ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

Рішення про допуск гормадянина до державної таємниці приймається не піздніше 5 днів після надходження до органу державної влади,органу місцевого самоврядування, підприємства,,установи організації висновків по матеріалах його перевірки у зв'язку з допуском до державної таємниці

Допуск до державної таємниці не оформлюється у разі:
- відсутності обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією;
- відмови працівника управління взяти на себе письмове зобов’язання щодо збереження державної таємниці, а також за відсутністю його письмової згоди на передбачені законом обмеження прав у зв’язку з допуском до державної таємниці;
- сприяння громадянином діяльності іноземної держави, іноземної організації чи представників, а також окремих іноземців чи осіб без громадянства, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України, або участі громадянина в діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена Законом;
- наявності у громадянина психічних захворювань, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці, відповідно до переліку Міністерства охорони здоров’я України і Служби безпеки України;

У наданні допуску до державної таємниці може бути відмовлено також у разі:
- повідомлення громадянином під час оформлення допуску недоставірних відомостей про себе;
- постійного проживання громадянина за кордоном або оформлення ним документів на виїзд для постійного проживання за кордоном;
- невиконання громадянином обов'язків щодо збереження державної таємниці, яка йому довірена, або довірялась раніше.

Призначення громадян установи, організації, підприємства на посади, включені до номенклатури посад, здійснюється лише після надання їм у встановленому порядку допуску до державної таємниці.
Для надання допуску до державної таємниці грмадянин заповнює:

- анкету за відповідною формою, що заповнюється власноручно, підрозділ РСО та начальник відділу кадрів разом звіряють зазначені в анкеті біографічні дані з відповідними документами, відповідно до вимог Переліку, проводиться співбесіду з метою попереднього з’ясування відсутності чи наявності обставин, за яких громадянину установи, організації, підприємства може бути відмовлено у наданні допуску до державної таємниці.
- подає дві фотокартки розміром 4,5 х 6 см;
- письмове зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;
- підтвердження, що він ознайомлений з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.
Перед оформленням документів громадянам установи, організації, ідприємства , згідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Служби безпеки України від 13 травня 2002 року № 174/136 " Перелік психичних захворювань / розладів /, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянові не надається" . Ци,м же наказом передбачено, що порядок надання зазначеної інформації визначається чинним законодавством.. У разі наявності у працівникам установи психічних захворювань документи щодо надання йому допуску до державної таємниці до органу СБУ не подаються.
Надалі готуються та відправляються в підрозділ Управління СБ України наступні документи:
1. Мотивований запит, підписаний начальником управління, у якому:
- обґрунтовується необхідність надання працівнику установи допуску до державної таємниці з посиланням на відповідну номенклатуру посад із зазначенням порядкового номера посади та форми допуску, а також зазначається кількість працівників, яким за цим порядковим номером посади вже надано допуск до державної таємниці;
- викладається отримана під час співбесіди з працівнику управління попередня інформація, яка може мати значення для прийняття рішення про надання допуску до державної таємниці;
- повідомляються відомості, що підтверджують відсутність у працівника управління, щодо якого розглядається питання про надання допуску до державної таємниці, психічних захворювань, які можуть завдавати шкоди охороні державної таємниці.
2. Заповнену і завірену у встановленому порядку анкету з фотокарткою громадянина, щодо якого розглядається питання про надання допуску до державної таємниці, розміром 4,5 х 6 сантиметрів. Слід пам’ятати, що відповіді на запитання повинні бути повними, перекреслювання не допускаються.
3. Один примірник облікової картки з фотокарткою громадянина, щодо якого розглядається питання про надання допуску до державної таємниці, розміром 4,5 х 6 сантиметрів, засвідченої, працівником РСО та скріпленої його печаткою . Анкетні дані заповнюються на друкарської машинці РСО, інші відомості – на друкарської машинці РСО або розбірливим почерком чорними чи фіолетовими чорнилами.
Обліковій картці, з дати її заповнення, надається гриф обмеження доступу „Для службового користування”, і вона підлягає реєстрації в журналі обліку таких карток.
4. Два примірники картки , у якій зазначаються результати перевірки працівника управління у зв'язку з допуском до державної таємниці.. Картки заповнюються на друкарській машинці РСО установи, Підписами посадових осіб картка не засвідчується.
5. По два примірники інформаційного запиту, на громадянина, щодо якого розглядається питання про надання допуску до державної таємниці, та на кожного з його близьких родичів: батька, матір, рідних братів, сестер, дітей віком понад 16 років, а також на дружину (чоловіка). Якщо працівник установи, щодо якого розглядається питання про надання допуску до державної таємниці, або хто-небудь з його близьких родичів змінював прізвище, то на кожне прізвище заповнюється додаткова картка. Картки заповнюються на друкарській машинці працівником РСО установи, що подає органу Служби безпеки України і документи для оформлення працівника управління допуску до державної таємниці. Підписами посадових осіб картка не засвідчується.
Перевірка громадян у зв'язку з допуском до державної таємниці здійснюється органами СБУ у місячний строк у порядку встановленим Законом Українини
" Про оперативну розшукову діяльність" та "Про державну таємницю"
За результатами перевірки громадянина орган СБУ, який проводив перевірку, виносить мотивований висновок (далі - висновок) щодо надання йому допуску до державної таємниці чи відмову у наданні такого допуску. Висновок органу СБУ , який провів перевірку працівника управління, щодо якого розглядається питання про надання допуску до державної таємниці, повинен ґрунтуватися на достовірних, об'єктивних і перевірених відомостях. Мотивований висновок органу СБУ є обов'язковим для виконання посадовими особами, уповноваженими приймати рішення про надання допуску до державної таємниці, але не виключає повторного запиту із цього приводу в разі зміни обставин, за яких допуск до державної таємниці визнано не можливим.
Якщо в результаті перевірки орган СБУ дійшов висновку про відсутність підстав для відмови у наданні працівнику управління допуску до державної таємниці, в обліковій картці робиться такий запис: "У результаті перевірки не виявлено обставин, які перешкоджають наданню (зазначається прізвище, ім'я та по батькові ) допуску до державної таємниці за формою (зазначається форма допуску)".
Висновок в обліковій картці підписується керівником органу СБУ, із зазначенням дати і скріплюється печаткою. Заповнена таким чином облікова картка з одним примірником картки повертається до установи, організації, підприємства, що оформляло допуск до державної таємниці.
У разі коли за результатами перевірки зроблено висновок про неможливість надання працівнику управління допуску до державної таємниці, орган СБУ з посиланням на конкретні статті Закону України "Про державну таємницю" письмово повідомляє управління, про причини та підстави, внаслідок яких надання працівнику управління допуску неможливо. Висновок підписується керівником органу СБУ і надсилається разом з незаповненою обліковою карткою. Такий висновок не повинен містити відомостей, що становлять державну таємницю. Висновок про неможливість надання працівнику управління допуску до державної таємниці є обов'язковим для виконання посадовими особами установи, які уповноважені приймати рішення про надання такого допуску.
Матеріали перевірок громадян, на підставі яких орган СБУ дійшов висновку про неможливість надання їм допуску до державної таємниці, зберігаються у відповідному органі СБУ протягом 10 років.
Рішення про надання громадянинові допуску до державної таємниці приймається керівником установи не пізніше ніж через 10 днів після отримання позитивного висновку органу СБУ та облікової картки..
Рішення про надання працівнику установи допуску до державної таємниці оформляється у формі наказу, після чого до СБУ надсилається заповнена картка, на зворотньому боці якої зазначається номер та дата наказу про надання допуску.
В обліковій картці робиться відповідний запис із зазначенням форми допуску до державної таємниці, дати та номера наказу про його надання. Цей запис засвідчується підписом працівника РСО та скріплюється печаткою РСО.
У разі коли такий наказ не видано у визначений термін, висновок органу СБУ про відсутність підстав для відмови у наданні працівнику управління допуску до державної таємниці втрачає чинність. Про причини ненадання працівнику установи допуску до державної таємниці письмово інформується орган СБУ . Доцільно тим же наказом про надання допуску до державної таємниці працівнику управління одночасно надавати доступ до конкретної інформації, що становить державну таємницю.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: скачати доповідь, курсач, лабораторна робота, доповідь з права., курсовая работа, скачать реферат, магістерська, дипломн, курсова, КОНТРОЛЬНА
Просмотров: 2131 | Загрузок: 59 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно