Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Четверг, 30.11.2023


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Поширення кейнсіанства різних країнах
[ Скачать с сервера (53.5 Kb) ] 03.03.2018, 23:32
Поява концепції Кейнса закономірно породила великий резонанс у капіталістичному світі та справила значний вплив на дальший роз¬виток економічної теорії і економічної політики. Найбільш активні її прихильники зв'язують цю модель з початком нового етапу в роз¬витку економічної науки.
Кейнсіанство зайняло провідне місце в політекономії в багатьох країнах розвинутого капіталізму, особливо у США та Англії, і три¬валий час зберігало свої позиції. Послідовники Кейнса висунули три проблеми, які мають відносно самостійний характер: проблему ди¬намічної рівноваги, проблему тривалих відхилень від стану динамі¬чної рівноваги та проблему короткотривалих відхилень, або цикліч¬них коливань. Теорії, що виникли як результат дальшого розвитку теорії Кейнса, називають неокейнсіанством.
У США ідеї Кейнса розвивали ще у 30-ті pp. його американські послідовники і передовсім економісти Гарвардського університету Е.Хансен та С. Харріс. Елвін Хансен (1887—1976) вів у Гарвард¬ському університеті спеціальний семінар, який відвідували визначні урядові чиновники та бізнесмени. Цей семінар відіграв важливу роль у поширенні кейнсіанських ідей у США.
Характерною рисою економічних теорій післякейнсіанського пе¬ріоду є те, що у поясненні найважливіших економічних проблем чі¬льне місце надається інвестиціям. Послідовники Кейнса виходять з того, що причина циклічності, а водночас і причина періодичних криз та безробіття полягає у «коливаннях динаміки інвестицій». «Приватні інвестиції та державні витрати — ось ті сфери, де слід переважно шукати пояснення змін зайнятості та доходів», — указу¬вав Хансен. Західні теоретики надають капіталовкладенням власти¬вість своєрідної незалежної змінної, від якої залежать інші змінні.
Розвиток неокейнсіанської теорії циклу зв'язують з іменами та¬ких відомих економістів, як Р. Харрод, П. Самуельсон, Д. Хікс. У праці самого Кейнса «Загальна теорія зайнятості, процента та грошей» проблема циклу відсутня. У книжці є лише певні вказів¬ки на причину криз — зниження норми прибутку, посилене пси¬хологічними обставинами. Неокейнсіанці не заперечували цикліч¬ності капіталістичної економіки, але розглядали її як власти¬вість, притаманну будь-якій динамічній системі. Вони прагну¬ли знайти причини коливальних рухів економіки та встановити характер дії механізму переходу однієї фази в іншу на підставі ендогенних факторів, використовуючи при цьому кейнсіанські категорії «граничної ефективності капіталу», «функції споживан¬ня», «поєднання мультиплікатора та акселератора». Взаємодія цих ендогенних факторів спричиняє спади і створює можливості для піднесення. Сповільнення приросту споживання впливає на дохід, а це, у свою чергу, призводить до зменшення приросту ін-вестицій і т. д.
Розроблена Кейнсом концепція мультиплікатора у застосуванні до національного доходу зв'язує приріст національного доходу з приростом інвестицій.
Неокейнсіанські теоретики циклу доповнили концепцію мульти-плікатора так званою концепцією акселератора, який характеризує зворотний зв'язок між національним доходом і інвестиціями. Аксе¬лератор показує, у скільки разів мають збільшуватися капіталовкла¬дення в результаті конкретних темпів зростання національного до¬ходу. Якщо умовою розгортання мультиплікаційного процесу є наявність вільної робочої сили та незайнятих виробничих потужно¬стей, то для акселераційного — необхідні інші умови. Зростання національного доходу потребуватиме збільшення виробничих поту¬жностей та капіталовкладень (за умови, що існуючі виробничі по¬тужності використано повністю або майже повністю). У свою чергу, зниження або хоч сповільнення темпів зростання національного до¬ходу призведе до спадання темпів капіталовкладень і, навіть, до дезінвестування.
Велике значення у неокейнсіанській теорії циклу має поділ капі-таловкладень на автономні та похідні. Похідні інвестиції — це такі, що зв'язані з розширенням споживання внаслідок зростання нацюнального доходу. Саме цей тип інвестицій бере участь у моделі мультиплікатор — акселератор. Проте у процесі економічного зрос¬тання є ціла низка інших факторів, що зумовлюють капіталовкла¬дення незалежно від руху споживання або національного доходу, а саме: технічний прогрес та залежні від нього технічні перевороти, збільшення населення, політика держави та інші фактори автоном¬ного характеру. Саме з дією цих факторів і зв'язані автономні інвес¬тиції. Концепція двох типів інвестицій допомагає зрозуміти природу відносно незалежного від руху платоспроможного попиту розвитку виробництва засобів виробництва.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: курсова, скачати доповідь, дипломн, курсовая работа, магістерська, доповідь з права., курсач, лабораторна робота, КОНТРОЛЬНА, реферат з біології
Просмотров: 371 | Загрузок: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно