Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Понедельник, 26.07.2021


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

Права та обов'язки чатового
[ Скачать с сервера (106.5 Kb) ] 08.02.2018, 13:43
ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ
У житті військових частин і підрозділів, особливо в мирний час, вартова служба відіграє дуже важливу роль.

Несення вартової служби є виконанням бойового зав¬дання. (Вартою називають озброєний підрозділ, споряд¬жений для несення вартової служби (мал. ). Вдень і вночі, за будь-якої погоди на варті несуть службу тисячі військовослужбовців. За час служби в армії і на флоті кожному солдату (матросу) доводиться багато разів сто¬яти на посту. Бути чатовим (вартовим) — відповідальний і почесний обов'язок воїна Збройних Сил України. Вар¬това служба вимагає від військовослужбовця глибоких знань, виконання статутних обов'язків, постійної і висо¬кої пильності, дисциплінованості, ініціативи.

Вартова служба призначається для надійної охо¬рони й оборони важливих військових об'єктів, бойових прапорів, а також утримуваних на гауптвахті або в дис¬циплінарній частині військовослужбовців.
Забороняється призначати для несення вартової служби військовослужбовців, які не прийняли Військо¬вої присяги, не засвоїли програми початкової підготов¬ки, а також тих, хто має дисциплінарне стягнення.
Варти бувають: гарнізонні — для охорони й оборони об'єктів гарнізонного призначення; внутрішні — для охоро¬ни й оборони об'єктів військової частини; тимчасові — для охорони й оборони військового майна під час завантаження (розвантаження), перевезень, тимчасового складування.
До складу варти входять: начальник варти і вартові, а в разі потреби — також помічник начальника варти, водії транспортних засобів, ще один помічник начальни¬ка варти — по службі вартових собак.
Для безпосередньої охорони й оборони об'єктів із скла¬ду варти виставляють чатових,
Чатовим називають озброєного вартового, який вико¬нує бойове завдання з охорони й оборони дорученого йому поста.
Солдат, призначений на варту, повинен твердо вив¬чити обов'язки чатового, підготувати зброю і спорядження. Призначення солдатів на варту проводиться не піз¬ніше, ніж за добу до заступання в наряд. Як правило, вони призначаються від однієї роти. Список особового складу варти, складений відповідно до табеля постів, оголошується старшиною на вечірній перевірці.
У ніч напередодні заступання в наряд військовослуж¬бовці, призначені на варту, не несуть ніякої іншої служ¬би і не залучаються до роботи. До заступання в наряд особовому складу варти надається не менш ніж дві го¬дини для підготовки до нього і відпочинку.

ПОСТ, ЙОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ
Постом називають об'єкт, що його має охороняти й оборо¬няти чатовий, а також місце, на якому цей об'єкт знаходиться. Пости встановлюються біля Бойового прапора части¬ни, біля складів з боєприпасами, зброєю, спорядженням,-біля техніки (мал. 26).
Залежно від тривалості несення служби пости під¬розділяються на постійні (добові) і тимчасові (частина доби). Перші — тризмінні, другі — двозмінні.
На території поста з урахуванням місцевих умов пот¬рібно забезпечити достатній огляд і зону обстрілу (не менше 50 м), тому територію навколо поста звільняють від чагарнику, дерева проріджують, нижні гілки обрубу¬ють, траву скошують, зайві предмети прибирають.
Для оборони найважливіших об'єктів і приміщення варти поблизу зовнішніх постів викопують та обладну¬ють окопи. В нічний час підходи до поста й об'єкта, що охороняються, освітлюються, при цьому освітлення має бути таким, щоб чатовий весь час перебував у тіні.
Пост обладнується сигналізацією, що забезпечує чатовому можливість не менш ніж з двох пунктів не¬гайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного.
На кожному посту є постовий одяг, а також спеціа¬льно обладнаний для його збереження постовий гриб або постова будка з вішалкою; на внутрішньому посту є ша¬фа або вішалка для куртки. Постовий гриб (постова буд¬ка) фарбується під колір об'єкта, що охороняється, або навколишньої місцевості (мал. 27). На зовнішньому (а в деяких випадках і на внутрішньому) посту безпосередньо біля об'єкта, що охороняється, повинні бути засоби пожежогасіння: вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою, відра й інвентар (лопати, сокири, ломи, багор).

ОБОВ'ЯЗКИ ЧАТОВОГО. СПОСОБИ ОХОРОНИ ПОСТА
Чатовий зобов'язаний:
знати й уміти виконувати свої обов'язки, зазначені в Ста¬туті гарнізонної та вартової служби Збройних Сил Укра¬їни і в табелі постів;
охороняти й обороняти свій пост, нічим не відволіка¬тися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;
під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (але пат¬рон у патронник не досилати);
рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати під¬ступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки;
не допускати до поста ближче ніж на відстань, виз¬начену в табелі постів, нікого, крім начальника варти, його помічника, свого розвідного та осіб, яких вони суп¬роводжують;
уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;
знати маршрути руху транспортних засобів варти і їх
розпізнавальні знаки та сигнали;
почувши сигнал технічних засобів охорони або гав¬кіт вартового собаки, негайно передати повідомлення до вартового приміщення;
викликати начальника варти при виявленні будь-яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та в разі будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;
не залишати самостійно поста, поки не буде змі¬нений або знятий.
Чатовий має відповідати лише на запитання началь¬ника варти, його помічника, свого розвідного та осіб, які прибули тільки з ними для перевірки.
Чатовому на посту забороняється сидіти, притуля¬тися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, пере¬давати й приймати будь-які предмети, заходити в зону дії технічних засобів охорони, досилати без потреби пат¬рон у патронник.
Чатовий є особою недоторканною. Недоторканністьчатового полягає: в особливій охороні законом його прав; у підпорядкуванні його лише певним особам — началь¬никові варти, його помічникові та своєму розвідному; в обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чато¬вого, визначені його службою; у наданні йому права за¬стосовувати зброю у випадках, передбачених Статутом.
Здійснюючи охорону об'єкта, чатовий патрулює всере¬дині огорожі або обходить його по периметру між зовнішньою і внутрішньою огорожами, а також спостерігає з виш¬ки та використовує технічні засоби охорони (мал. ). Чато¬вий ходить за визначеним маршрутом із швидкістю, що за¬безпечує надійну охорону об'єкта, огляд місцевості й огоро¬жі, а також дає змогу доповісти по засобах зв'язку началь¬никові варти про несення служби чи подати встановлений сигнал при проходженні пунктів сигналізації.
Чатовий на посту має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат із складеним прикладом — без багне¬та, багнет — у піхвах на поясному ремені); вночі — в по¬ложенні готовності до стрільби стоячи, вдень — у поло¬женні «на ремінь» або в положенні готовності до стріль¬би стоячи (мал. 29); на внутрішніх постах і на посту біля Бойового прапора військової частини (корабля) автомати з дерев'яним прикладом — у положенні «на ремінь», зі складеним прикладом — «на груди».

Якщо на посту виникає пожежа, чатовий негайно передає повідомлення про це до вартового приміщення і, не припиняючи спостереження за об'єктом, який охороняється, намагається погасити вогонь. Якщо по¬жежа виникає на технічній території об'єкта, який охороняється, або на об'єкті, що має зовнішню та внут¬рішню огорожі, а також поблизу поста, то чатовий пе¬редає повідомлення про це до вартового приміщення і да¬лі несе службу на посту. Під час гасіння пожежі ча¬товому дозволено тримати зброю в положенні «за спину» (мал. ).
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: курсова, скачать реферат, КОНТРОЛЬНА, скачати доповідь, лабораторна робота, дипломн, курсовая работа, магістерська, курсач, доповідь з права.
Просмотров: 183 | Загрузок: 8 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно