Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 24.05.2024


Главная » Файлы » Доклады » Доклады

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
[ Скачать с сервера (114.8 Kb) ] 16.02.2018, 22:37
Слайд 1. Ефективний розвиток та економічне зростання підприємства неможливе без постійного удосконалення обліку витрат та системи їх управління.
Витрати - увесь комплекс матеріальних та грошових ресурсів, який необхідний для створення продукту.
Підвищення ролі управління витратами в сучасних умовах зумовлене необхідністю досягнення кожним суб’єктом господарювання оптимального рівня витрат на виробництво та реалізацію продукції, від якого залежить успішна діяльність підприємств і організацій.
Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження.
Слайд 2. Для ефективної організації управлінського обліку необхідно використовувати економічно обґрунтовану класифікацію витрат за окремими ознаками. Метою класифікації є упорядкування витрат відповідно до вирішуваних завдань.
Класифікація витрат за видами діяльності
Вид діяльності Витрати
Звичайна діяльність
Операційна діяльність Основна діяльність
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати (загальні та корпоративні витрати, витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу тощо)
Витрати на збут (витрати на пакувальні матеріали та ремонт тари, оплата праці та комісійні продавцям, витрати на маркетинг тощо)
Інша діяльність
Інші операційні витрати (витрати на дослідження та розробки, собівартість реалізованої валюти, визнані штрафи та пені, безнадійні борги тощо)
Фінансова діяльність Втрати від участі в капіталі (збитки, отримані внаслідок інвестицій в асоційовані або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі)
Фінансові витрати (витрати на проценти за кредитами отриманими, облігаціями випущеними, фінансовою орендою тощо)
Інша діяльність Собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів та іншого майна підприємства, втрати від не операційних курсових різниць тощо
Надзвичайна діяльність
Надзвичайна діяльність Втрати і витрати, пов’язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства і не очікується, що вони повторюватимуться періодично
Метою класифікації витрат є формування інформації для прийняття управлінських рішень керівниками підприємства щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції. Адже вони на всіх рівнях управління мають заздалегідь передбачати, які витрати і вигоди будуть наслідком прийнятих ними рішень.
Слайд 3. Молочна галузь на сучасному етапі є однією із провідних в структурі харчової індустрії України.
На розвиток молокопереробної промисловості суттєво впливає ситуація в молочному скотарстві. Подорожчання бензину та дизпалива, нерозвинена заготівельна мережа на селі, віддаленість сировинних зон від центрів переробки призвели до скорочення обсягів випуску молочної продукції.
При аналізі ринку молочної продукції слід розглянути динаміку виробництва молочної продукції в Україні за 2012 - 2016 роки.
Виробництво молочної продукції в Україні у 2012-2016 рр., тонн
Найменування продукції Фактично вироблено Відхилення
2012 2013 2014 2015 2016 Абсолютне, тон Відносне, %
16/15 16/12 16/15 16/12
Молоко оброб. рідке 698181 631173 721387 660434 632108 -28326 -66073 -4,29 -9,46
Молоко і вершки сухі 53407 38804 45540 44735 43780 -955 -9627 -2,13 -18,03
Масло вершкове 69898 61514 80144 70155 70749 594 851 0,85 1,22
Сир свіжий 58615 53265 50226 43959 46406 2447 -12209 5,57 -20,83
Сир жирний 127365 110935 85227 83227 76092 -7135 -51273 -8,57 -40,26
Консерви молочні 47147 36778 33026 30358 27767 -2591 -19380 -8,53 -41,11
Прод. кисломолочна 372023 355716 326758 290231 290481 250 -81542 0,09 -21,92
Казеїн 6179 2321 3630 4451 4889 438 -1290 9,84 -20,88
Морозиво та харч. лід 95435 95581 88393 77426 82347 4921 -13088 6,36 -13,71
Спреди та сум. жирові 38841 33751 33090 23368 19470 - 898 -19371 -16,68 -49,87
Молоковмісні продукти 87661 83084 109691 102665 92091 -10574 4 430 -10,30 5,05
З табл. можна побачити, що по більшості груп відбувається поступове, постійне скорочення обсягів виробництва, у середньому на 12 % за 2 роки і від 10% до 50% за 5 років. Найбільшого спаду зазнали спреди та жирові суміші – майже на 50% за 5 років, щорічно знижується обсяг консервів молочних та жирних сирів – загалом на 40% за 5 років. Молоко рідке та кисломолочна продукція знизили обсяг виробництва на 10% та 22% за 5 років відповідно. В порівнянні ж з 2015 роком, об’єми виробництва молока рідкого скоротилися на 4,3% або 28 тис. тонн. Продукція кисломолочна в 2016 році, порівняно з 2015 навіть трохи збільшила своє виробництво – майже на 0,1%, що вже є позитивною тенденцією, враховуючи падіння на 22% за останні 5 років.
Єдина продукція що наростила обсяги виробництва порівняно з 2012 роком є масло вершкове – на 1,22%.
Зниження обсягів виробництва молочної продукції, насамперед, пов’язано зі зниженням споживання молока та молокопродуктів на душу населення внаслідок зниження платоспроможності населення та підвищення цін реалізованої продукції, а також втрату ринку Росії.
Україна активно шукає нові ринки збуту та проводити торгові місії до країн Азії та Африки.
Категория: Доклады | Добавил: opteuropa | Теги: скачати доповідь, дипломн, курсова, курсовая работа, магістерська, доповідь з права., курсач, лабораторна робота, КОНТРОЛЬНА, скачать реферат
Просмотров: 382 | Загрузок: 8 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно