Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Суббота, 23.10.2021


Главная » Файлы » Книги » Библиотека книг

О. О. Штефан ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО У СХЕМАХ Навчальний посібник МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Київ
[ Скачать с сервера (1.58 Mb) ] 19.04.2017, 18:06
У розбудові України як демократичної, правової держави визна-
чальну роль відіграє судова влада, на яку Конституцією та Законом
України “Про судоустрій” покладено здійснення правосуддя в ци-
вільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах.
У пропонованому навчальному посібнику проаналізовано норми
й інститути цивільного процесуального права України, яким встано-
влено процесуальний порядок здійснення правосуддя в цивільних
справах (цивільне судочинство, цивільний процес) і спорах, що ви-
никають у державі з цивільних, трудових, сімейних та інших право-
відносин. Правосуддя спрямовано на виконання важливих конститу-
ційних завдань захисту прав і свобод людини та громадянина,
гарантованих Конституцією і законодавством України, а також
прав та інтересів підприємств, установ, організацій, держави і суспі-
льства. Відображено сучасний стан правового регулювання цивіль-
ного судочинства України станом на 1 травня 2002 р., а також досяг-
нення науки і практики цивільного процесу. Посібник розроблений
на правовій основі Конституції України, Цивільного процесуально-
го кодексу та інших нормативних актів України з урахуванням чис-
ленних змін і доповнень.
Нормативні правила цивільного судочинства розкрито з викори-
станням керівних постанов Пленуму Верховного Суду України;
висвітлено наукові та практичні проблеми теорії і практики цивіль-
ного процесу.
Цей посібник є не альтернативою підручника з навчальної дис-
ципліни “Цивільне процесуальне право”, а органічним його допов-
ненням.
4
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Цивільне процесуальне право
і цивільний процес
1.1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових
і особистих немайнових прав та інтересів громадян і організацій,
що охороняються законом
Судочинство здійснюється (ч. 2 ст. 1 Закону України (далі — ЗУ)
“Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ)
судами загальної юрисдикції
Систему судів загальної юрисдикції становлять:
загальні та спеціальні суди окремих юрисдикцій
(ст. 18, 19 ЗУ “Про судоустрій України”)
місцеві, апеляційні суди
(Апеляційний Суд України), Касаційний
Суд України, Верховний Суд України
Цивільне судочинство
Врегульований нормами цивільного процесуального права порядок провадження
в цивільних справах в загальних судах загальної юрисдикції, який визначається
системою взаємопов’язаних цивільних і процесуальних прав та обов’язків і цивільних
процесуальних дій, що реалізуються їх суб’єктами — судом і учасниками процесу
Конституційним
Судом України
Судова влада і форма її реалізації
Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі судочинства:
кримінального
господарського
конституційного
цивільного
адміністративного
5
1.2. Поняття цивільного процесуального права
Цивільне процесуальне право
Сукупність і система правових
норм, предметом регулювання
яких є суспільні відносини
у сфері здійснення правосуддя
в цивільних справах судами
загальної юрисдикції, що ви-
значають процесуальний
порядок провадження
в цивільних справах
(ст. 1 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України — ЦПК)
Предмет
• система процесуальних дій,
які виконують суд та учасники
процесу;
• зміст, форма, умови виконання
процесуальних дій;
• система цивільних процесуаль-
них прав і обов’язків суб’єктів
правовідносин,
які визначають зміст цивільних
процесуальних дій;
• гарантії реалізації цивільних
процесуальних прав і обов’язків
Методи, способи і засоби впливу
на відносини, що регулюють
поведінку їх суб’єктів
Імперативний метод встановлює:
• зобов’язання — обов’язок
конкретної активної поведінки
(ст. 41, 95, 217 та ін. ЦПК);
• заборону виконання певних дій
і бездіяльності (ст. 135
та ін. ЦПК);
• примус — вплив, спрямований
на забезпечення виконання
правил окремих норм цивільного
процесуального права
(ст. 44, 48 та ін. ЦПК)
Диспозитивний метод характеризує
дозвіл на активну поведінку
суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин (ст. 41, 58, 99, 103,
140, 149, 222 та ін. ЦПК)
Категория: Библиотека книг | Добавил: opteuropa | Теги: правознавство у схемах. МАУП, посібник з правознавства, Цивільно-процесуальне право посібни, Штефан
Просмотров: 254 | Загрузок: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно