Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 01.12.2023


Главная » Файлы » Рефераты » Рефераты

Особливості анатомічної будови тваринної клітини.
[ Скачать с сервера (106.5 Kb) ] 02.03.2018, 23:32
Зоологія — це біологічна наука, яка досліджує будову, життєдіяльність, різноманітність та поширення тварин, а також їхнє значення у природі й житті людини.
У тварин ззовні від мембрани с лише тоненька пружна оболонка - глікокалікс, тому клітини тварин часто здатні до утворення виростів (несправжні ніжки або псевдоподії, якими вони захоплюють тверді частки.
Фагоцитоз - здатність клітини до захоплення твердих часток.
Гетеротрофні організми – організми, що живляться органічними речовинами.


Висновки:
Тварини - особливе царство організмів, яке за кількістю видів перевищує всі інші разом узяті царства.
Тварини - це переважно рухомі еукаріотичні організми, що живляться органічними речовинами.
Тваринна клітина мас тоненьку клітинну стінку (глікокалікс), часто здатна до погли¬нання твердих часток (фагоцитозу), не має хлоропластів і вакуолей із клітинним соком.
Серед тварин є одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні види

2.
Тіло багатоклітинних тварин побудоване із тканин.
Тканина, - це сукупність клітин і міжклітинної речовини, які подібні за будовою та виконують однакові функції
Епітеліальна тканина складається з одного або кількох ша¬рів клітин і майже не містить міжклітинної речовини. Вона покриває по¬верхню тіла та вистилає порожнини органів, виконуючи захисну, секре¬торну (епітелій залоз, який утворює різні необхідні організму речовини – секрети) газообмінну (епітелій легень), всисну (епітелій ворсинок кишечнику) та деякі інші функції
Сполучна тканина характеризується тим, що до її складу входять клітини, розкидані у великій масі міжклітинної речовини. Ця тка¬нина утворює такі опорні системи організму, як скелет, сухожилля, вхо¬дить до складу всіх органів, з'єднує різні види тканин і забезпечує їхнє живлення, транспортує різні речовини, захищає організм та окремі орга¬ни від паразитів й отрут, а також від механічних ушкоджень.
М'язова тканина складається з м'язових клітин, які здат¬ні до сприйняття подразнень, що надходять від нервової системи, і відпо¬відають на них скороченням. Завдяки м'язовій тканині здійснюються різні типи рухів організму в цілому та окремих його частин.
М'язова тканина також виконує опорну функцію, підтримуючи весь організм та окремі його органи у певному положенні, захищає внутрішні органи (напр., шкірно-м'язовий мішок червів). М'язова тканина залежно від особливостей будови може бути гладенькою і поперечносмугастою.
Нервова тканина здатна до сприйняття подразнень і забез¬печує реакцію організму на них. Сприйняття подразнень здійснюється особливими утвореннями нервової тканини - рецепторами. Нервова тканина складається з нервових клітин - нейронів, які здатні сприймати подразнення і проводити збудження (нервові імпульси).

3.
До підцарства належать багатоклітинні тварини. Клітини, що їх складають, різні за своєю будовою, функціями і утворюють тканини, з яких в свою чергу утворюються органи та системи органів. Підцарство Багатоклітинні тварини налічує близько 30 типів, з яких у шкільному під-ручнику розглядається сім (Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Хордові).
Тип Кишковопорожнинні об'єднує понад 9 000 ви¬дів тварин - переважно представників солоних водойм.
У процесі ембріонального розвитку у кишковопорожнинних заклада-ється два зародкових листки: ектодерма та ентодерма. Надалі з цих зарод-кових листків у тварини формуються два шари клітин: зовнішній (ектодермальний) та внутрішній (ентодермальний) Клітини цих двох шарів виділяють драглисту безструктурну речовину мезоглею, яка виповнює простір між ними.
Кишковопорожнинні характеризуються променевою (радіальною) симет¬рією. Характерною для типу Кишковопорожнинні є наявність жалких клітин, які слугують їм для ураження здобичі та для за¬хисту у кишковопорожнинних спостерігаються дві основні життєві фор¬ми поліпи та медузи.
У поліпів здебільшого видовжене тіло, на верхньому кінці якого зна-ходиться ротовий отвір, оточений віночком щупалець, а на нижньому - підошва. Звичайно вони ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя Представлені як поодинокими формами (напр., гідра), так і колоніальними (напр., морські коралові поліпи).
Медузи, на відміну від поліпів, як правило, ведуть плаваючий спосіб життя. Тіло в основному має форму парасольки або дзвона. Киш¬кова порожнина у медуз набуває вигляду системи канальців (кишково-судинна система). Поділ на медуз та поліпів не систематичний. Часто про¬тягом життєвого циклу одного виду (напр., аурелії) відбувається законо¬мірне чергування поліпоїдного та медузоїдного поколінь.
Поліпи розмножуються переважно вегетативне (брунькуванням). Як¬що брунька залишається на тілі материнської особини, утворюються ко¬лонії поліпів. Медузи звичайно розмножуються статево.
Довжина тіла плоских червів складає від долей міліметра до тридцяти метрів (напр., у стьожака - паразита кишечника кашалотів).
У плоских червів, на відміну від кишковопорожнинних, значно ускладнена організація. Так, у процесі ембріонального розвитку в плоских червів закладаються не два, а три зародкові листки, тобто окрім екто¬дерми і ентодерми закладається і мезодерма. У плоских червів при¬сутні чітко виражені тканини, характерні для багатоклітинних тварин, з яких формуються органи.
Покриви плоских червів становлять собою шкірно-м'язовий мішок (таку назву має сукупність епітелію та розташованих під ним декількох шарів м'язів). Він складається з одношарового епітелію та двох-трьох ша¬рів м'язів, що знаходяться під ним.
Плоскі черви не мають порожнини тіла, проміжки між їхніми органами заповнені паренхімою (різновид сполучної тканини). Паренхіма здійснює різноманітні функції: запасання поживних речовин, їхній транспорт та функцію виділення. Крім того, паренхіма виконує опорну функцію, під-тримуючи форму тіла черв'яка. Паренхіма від спинної частини тіла до че-ревної пронизана пучками м'язів.
Травна система плоских червів складається з ротового отвору та двох відділів кишечнику - переднього, представленого глоткою, та середнього, сліпо замкненого. Неперетравлені рештки їжі, як і у кишково¬порожнинних, викидаються через ротовий отвір. У деяких паразитичних плоских червів (напр., у стьожкових) травна система взагалі відсутня і поживні речовини надходять через покриви.
Категория: Рефераты | Добавил: opteuropa | Теги: лабораторна робота, КОНТРОЛЬНА, реферат з біології, магістерська, курсовая работа, доповідь з права., курсач, скачати доповідь, дипломн, курсова
Просмотров: 420 | Загрузок: 11 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно