Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 01.03.2024


Главная » Файлы » Рефераты » Рефераты

Становлення Української Православної Церкви
[ Скачать с сервера (89.0 Kb) ] 19.02.2018, 19:01
Утворення Київської держави в 9 ст. допомагає зміцненню зв'язків з греками. Військові походи, дипломатичні зносини й особливо торго-вельні зв'язки Київської Русі з Візантією утворюють сприятливі обста-вини для поширення християнства серед наших предків. Спершу приймають його верхи нашого громадянства, а від них воно перехо-дить і в низи. Брак потрібних для того джерел не дає можливості прос-тежити оцей процес повільної християнізації нашого народу. Старода-вня традиція наша вказує сліди християнства в Києві ще в 9 ст. у зв'яз-ку з легендою про князів Аскольда та Діра. З певністю можна тверди-ти, що в першій половині 10 ст. в Києві вже була церква Святого про-рока Ілії. Болгарські похода Святослава ще дужче збільшують впливи християнства, і в останній чверті 10 ст. кількість його прихильників стає настільки великою, що ставиться питання про перехід державної влади на бік нової релігії. Боротьба партій християнської, з одного бо-ку, і прихильників старих національних вірувань, з другого, часами дуже загострювались.
Великий князь Святий Володимир (980-1015) з мотивів держав-но-політичного характеру, оцінивши значення міцної організації хрис-тиянської церкви для державного будівництва, рішуче стає на бік хри-стиянства і близько 988 р. охрестився сам зі своєю родиною й почав ширити християнство скрізь по своїй державі. Князь повелів винищу-вати ідолів: Перуна прив'язали до кінського хвоста і потягли в Дніпро, по дорозі били його палицями. Після винищування ідолів духовенство і князь ходили по місту з проповіддю. Багато киян хрестилися з радіс-тю; другі не хотіли і слухати проповіді; треті коливалися, як коливався колись і сам князь. Тоді Володимир видав повеління, щоб в наступний день усі нехрещені явилися до ріки, а хто не явиться, буде супротив-ником князю.
Це вирішило здивування тих, що коливалися. “Якби нова віра бу-ла б не гарною, – думали вони, – то князь та бояри не прийняли б її”, і пішли хреститися; інші явилися на ріку зі страху. Завзяті язичники біг-ли від княжого гніву в степи та ліси. На інший день після княжого по-веління на Дніпрі відбулося загальне водохрещення народу. Тоді, по слову благочестивого літописця, земля і небо раділи, бачачи велику кількість людей, що рятуються. “Боже великий, сотворивши небо и зе-млю, – волав у радісному захопленні Володимир, – призри на новых людей Своих, дай им. Господи, уведать Тебя, как уведали страны хри-стианские, и утверди в них веру правую и не¬совратимую”.
Після водохрещення князя, княжого війська та всього стольного Києва християнство зробилося на Русі пануючою вірою. Водночас пі-шло утворення особистої помісною Російської церкви, для існування якої були в наявності всі потрібні умови. Вона мала в Києві значну паству, що незабаром почала ще збільшуватися через поширення щи-рої віри і поза Києвом, серед різних слов'янських та інородницьких племенах Русі; мала свою ієрархію, що складалася з митрополита Ми-хаїла, єпископів та священиків, що прибули з Константинополя і Кор-суня, і, мабуть, декількох своїх старих, тубільних. Безпосередньо після водохрещення народу великий князь став усюди будувати для її бого-служіння святі храми. Поступово стали визначатися і відношення но-вої церкви до її матері – церкви Грецької, а також місцеві внутрішні її відношення державного і суспільного характеру.
Богослужіння на слов'янській мові в перекладах Святих Кирила та Мефодія, полегшувало справу розповсюдження запозиченої від греків релігії, й вона вільно скрізь знаходила собі прихильників. По-ганство наших предків, ще слабко розвинене і, мабуть, не оформлене в релігійну систему, ще не мало сильної зовнішньої організації, не мало храмів і виробленої жрецької верстви й було більше зв'язане з сімейно-родовим побутом, ніж із громадським, не в силах було дати поважний опір християнству з його розвиненою догмою і дуже солідною та складною церковною організацією, й остання, при активній участі державної влади, витісняла поганство. Чим ближче до Києва лежала місцевість, тим легше прищеплювалося тут християнство, в далеких же північних краях (як в Новгороді) не обходилося без зовнішнього при-мусу. Залежало це від культурного розвитку краю. Кадри священиків та єпископів провадили справу розповсюдження християнства. Насту-пники Святого Володимира, особливо Ярослав І (1019-1054), продов-жували розпочату справу. Поганство остаточно уступило своє місце християнству в 11 ст. і, таким чином, почалося історичне життя Право-славної церкви.
Святий Володимир з метою тіснішого зближення з Візантією оженився з сестрою грецьких імператорів царівною Анною і підтри-мував зв'язки з греками. Християнське богослужіння мало величезне значення в справі поширення християнства та втілення його в народні маси. Тому й сам Володимир і його наступники виявили жваву будів-ничу діяльність – старанно будували церкви.
Першим будівельником храмів був перший російський князь-християнин, Святий Володимир, який повелів після водохрещення на-роду “рубить церкви по градам”. У Києві він особисто поставив церкву в ім'я святого Василія (свого Ангела по християнському імені) на па-горбі, де стояв ідол Перуна. Іншу церкву, кам'яну, в ім'я Успіння Бого-родиці, він побудував на місці вбивства варягів Феодора та Іоанна за допомогою грецьких майстрів, які будували її 5 років (до 996 р.), при-красив її сріблом та золотом, і призначив на її утримання десятину від свого маєтку і своїх міст, від чого вона і була названа Десятинною. За-лишилося після нього і декілька інших церков, – у Берестові, у Васи-льові, Вишгороді і т.д.
Після Володимира старанними будівельниками церков стали йо-го діти – Мстислав і Ярослав. Перший збудував Собор Спасу в Черні-гові, другий – багату Київську Софію на зразок Софії Цареградської, церкву Благовіщення на Золотих Воротах Києва, “да радость будет граду тому всегда святым Благовещением”, церкви в київських монас-тирях святого Георгія (Ангела великого князя) і Святої Ірини (Ангела його дружини). Його син Володимир збудував Софію Новгородську. Володимир Мономах будував собори у Ростові і Смоленську, син йо-го Юрій – у Суздалі, Андрій Боголюбский – багатющий Собор Успін-ня у Володимирі та Боголюбський монастир.
Багато церков збудовано нашими архіпастирями, приватними особами і цілими народними общинами. З часом храмів, особливо по містах, стало дуже багато, про що можна судити по звістках літописів про різні міські пожежі; наприклад у 1124 році у Києві згоріло до 600 церков, у Володимирі в 1185 році – 32, у Новгороді в 1217 році – до 20 тільки в одній половині міста і т.д. Утім, церкви були більшою час-тиною дерев'яні. Кам'яних було трохи, для їх будівництва зверталися звичайно до помочі грецьких або німецьких майстрів. При звістці про поновлення Суздальского собору в 1193 році літописець, як про чудо, помічає, що єпископ Іоанн не шукав для того майстрів від німців, а за-довольнявся своїми російськими.
Категория: Рефераты | Добавил: opteuropa | Теги: доповідь з права., КОНТРОЛЬНА, курсач, скачать реферат, курсова, дипломн, скачати доповідь, магістерська, лабораторна робота, курсовая работа
Просмотров: 415 | Загрузок: 11 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно