Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Понедельник, 26.07.2021


Главная » Файлы » Рефераты » Рефераты

Законодавство України про військову службу
[ Скачать с сервера (39.5 Kb) ] 14.02.2018, 20:56
Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю¬дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма¬льне функціонування та розвиток суспільства.
Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме¬тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової служби. Військове законодавство є невід'ємною частиною націона¬льного права.
Найвищу юридичну силу в нашій країні має Основ¬ний закон — Конституція України. Вона є державно-пра¬вовою основою військового законодавства. Воїни Зброй¬них Сил користуються всією повнотою прав і несуть усі обов'язки громадян України, що передбачені Конститу¬цією. Права воїнів не тільки проголошуються, а й реаль¬но забезпечуються. Серед них — права на недоторкан¬ність особи, матеріальне забезпечення, освіту, житло, охорону здоров'я, свободу совісті та ін. Ніхто не повинен обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України. Військовослужбовці, як і всі громадяни України, мають виковувати конституційні обов'язки: дотримуватися за¬конів держави, сумлінно служити, поважати правила громадського життя.
Законодавство України забезпечує військовослуж¬бовцям строкової служби ряд прав і свобод. Вони мають право обирати і бути обраними до Рад народних депута¬тів, інших виборних органів держави. Для здійснення цього права командири (начальники) всіх ступенів повин¬ні забезпечити належні умови. Військовослужбовці ма¬ють право створювати свої громадські об'єднання відпо¬відно до законодавства України. Однак вони не можуть бути членами політичних партій, організацій, рухів. Ар¬мія і флот перебувають поза політикою, і тому військо¬вослужбовці повинні дотримуватися лише загальнодержавної ідеології та законів України. Не допускаються організація військовослужбовцями страйків та участь у їх проведенні.
Воїни Збройних Сил України, інших державних військових формувань мають право оскаржити в суді не¬законні дії командирів, військових посадових осіб і орга¬нів управління в порядку, передбаченому статутами Збройних Сил.
З утворенням Збройних Сил України докорінно змі¬нився підхід до такого права, як свобода совісті. Війсь¬ковослужбовці можуть сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні обряди, від¬крито висловлювати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання. Проте релігійні переконання воїнів не повинні перешкоджати проходженню ними строкової військової служби. В деяких випадках стро-кова військова служба замінюється на тривалішу невій¬ськову (альтернативну) службу.
Військовослужбовцям гарантується право на недо¬торканність особи. Арешт військовослужбовця може бу¬ти проведений лише на підставі судового рішення, або із санкції прокурора чи за наказом командира, або в разі дисциплінарного арешту в порядку, передбаченому Дис¬циплінарним статутом Збройних Сил України. Забороня¬ється використовувати військовослужбовців для вико¬нання завдань, не пов'язаних з військовою службою. Во¬ни можуть залучатися, за рішенням Верховної Ради, до участі в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійно¬го лиха тощо.
У Збройних Силах основні конституційні права та обов'язки громадян дістають свій розвиток і конкретиза¬цію у нормах військового законодавства, зокрема в зако¬нах «Про оборону України», «Про Збройні Сили Укра¬їни», «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист військово¬службовців та членів їх сімей» та ін.
Категория: Рефераты | Добавил: opteuropa | Теги: КОНТРОЛЬНА, курсовая работа, курсач, лабораторна робота, курсова, скачать реферат, доповідь з права., магістерська, скачати доповідь, дипломн
Просмотров: 195 | Загрузок: 8 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно