Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Суббота, 23.10.2021


Главная » Файлы » Шпаргалки

В разделе материалов: 75
Показано материалов: 71-75
Страницы: « 1 2 ... 6 7 8

На фірмі існують 3 служби, які займаються економічними питаннями: бухгалтерія, планово-економічний відділ та відділ збуту.
Бухгалтерія займається організацію бухгалтерського обліку та контролем за доцільністю використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів. Бухгалтерія займається проведенням економічного аналізу за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів усунення втрат, приймає заходи по попередженню нестач, незаконних витрат грошових коштів.

Шпаргалки | Просмотров: 986 | Загрузок: 822 | Добавил: everyone | Дата: 01.04.2013 | Комментарии (0)

1. Земля як об’єкт земельних правовідносин в законодавстві та земельно-правовій науці: поняття, особливості, відмежування від суміжних категорій
Відповідно до статей 13, 14, 41, 142 Конституції України поняття "земля" вживається у кількох значеннях, а саме як: об’єкт права власності Українського народу; об’єкт права власності громадян, юридичних осіб і держави; об’єкт права територіальної громади; об’єкт особливої охорони з боку держави (національне багатство).
В. І. Андрейцев так визначає поняття "земля": це головна територіальна-просторова частина довкілля в межах території України як матеріальна основа її суверенітету і національної безпеки, що характеризується особливістю її природної структури – ґрунтовим покривом, розміщенням і поширенням рослинності, водними об’єктами, корисними копалинами та іншими ресурсами. О. Г. Бондар у своєму дослідженні робить висновок про необхідність зміни терміна "земля" на поняття "земельний фонд як об’єкт права власності народу".

Шпаргалки | Просмотров: 2281 | Загрузок: 484 | Добавил: everyone | Дата: 06.01.2013 | Комментарии (0)

1.    Поняття та ознаки науково-правничої школи в Україні
Законодавство не дає визначення поняття правнича школа, однак на локальному рівні є визначення поняття наукової школи  вКНУ ім. Ш. затверджене вченою радою від 10.01.2005 р.
наукова школа – усталений науковий колектив, що сформувався за певний період науковцями, наукові інтереси яких були спрямовані на розв’язання довготривалих завдань за певними науковими напрямками та отримав наукові результати, які визнані як в України, так і за її межами.
    Ознаки:
1. усталений науковий колектив, який формується та розвивається колективом вчених, наукові інтереси яких спрямовані на розв’язання завдань визначених в їх науковому напрямку;
2. очолюється наук керівником, засновником наук-го напрямку, наукові здобутки якого визнані наук громадськістю;
3. є базою в підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації певного напрямку (кандидат, доктор юр наук);
4. об’єднує наукові дослідження, що виконуються за першочерговими напрямами, визнані державами як пріоритетні у світовій науці;
5. її статус визначається вченою радою за поданням відповідного факультету інституту.
Зазначені ознаки є характерними для 5 наукових шкіл.
1.КНУ: ЦП, ЗП, ЄП, ПЄБ В Укр.
2.Інститут держави і права імені Корецького
3.Харк академія ім. Яр.Мудргого(Шульга(перший коментар до ЗК), Гетьман, Вовк, Лісова(забесп землеустрою в УКР)
4.Одеська академія (кафедра аграрн, зем, єкол права.Погрібний, Каракаш, Гуревський»право приватної власності громадян Укр»,
5.Львів, ун-т Франка.(кафедра трудове, зем, єк пр..Титова(фермерство в Укр.НовийЗК-позитивні та негативні аспекти.) Федорович.

Шпаргалки | Просмотров: 1484 | Загрузок: 469 | Добавил: everyone | Дата: 18.10.2012 | Комментарии (0)

1. Поняття та ознаки науково-правничої школи в Україні.
наукова школа – усталений науковий колектив, що сформувався за певний період науковцями, наукові інтереси яких були спрямовані на розв’язання довготривалих завдань за певними науковими напрямками та отримав наукові результати, які визнані як в України, так і за її межами.
    Ознаки:
1. усталений науковий колектив, який формується та розвивається колективом вчених, наукові інтереси яких спрямовані на розв’язання завдань визначених в їх науковому напрямку;
2. очолюється науковим керівником, засновником наукового напрямку, наукові здобутки якого визнані науковою громадськістю;
3. є базою в підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації певного напрямку (кандидат, доктор юр наук);
4. об’єднує наукові дослідження, що виконуються за першочерговими напрямами, визнані державами як пріоритетні у світовій науці;
5. її статус визначається вченою радою за поданням відповідного факультету інституту. Зазначені ознаки є характерними для 5 наукових шкіл.

Шпаргалки | Просмотров: 617 | Загрузок: 383 | Добавил: everyone | Дата: 15.10.2012 | Комментарии (0)

Австрійська монархія на початку ХІХ – 40-х рр. ХІХ ст.
У 1п. XIX ст. австр. частина імперії продовж.бути аграрною. У с/г, лісов.госп. в кін.XVIII ст. зайнято 75% насел., до сер.XIX ст. його частка скоротилася на 3%. У Чехії і Моравії - велике поміщ.землевол., екстенсивне госп-во; перехід до інтенсив. методів і зрост.врожайності – лише з сер.століття. У Далмації, Галіції та Буковині через дроблення селян.госп-в – скорочення продуктивності, аграрне перенасел. Тенденції до модернізації і інтенсифікації раніше вияв. в австро-німецьких провінціях через переваж.селян.госп-в, скасув. особист.залежн.селян, слабкість поміщ.землевол. Селяни Тіролю –особ.вільні, мали представництво в ландтазі. Авс. селяни могли вільно продав. і закладати наділи, вибир. професію і вступ.в шлюб. У 30-40-і роки – пошир. викуп повинностей, заміна панщини грош.чиншем, розшарув.селян, виділ. заможної верхівки, що викор.найм.роб.силу. У землеробстві панувало трипілля. Прискорилося пошир. кукурудзи і особливо картоплі.. У гірс.провінціях розвив. тваринництво, переважно м'ясне. Все це – передумови швидкого зростання населення. На початку XIX ст. –відсутні ек., соц., техн. передум.пром.перевороту. Перша фабрика (прядильна) – в Чехії англ. підприємцем. До машин.виробництва переход.металургія і скляне вироб-во. Застос.коксу (поч.з 20-х років) в 30-40-і подвоїло виробництво чавуну, а видоб.вугілля - вчетверо. 900 парових машин до сер. століття (на поч..30-х років всього 11), значна част. - вітчизняного виробництва. І етап пром.перев.: нерівномір розвиток. в окрем.провінціях (чес.землі- 34% пром.продукції, Ломбардо-Венец.кор-ва - 27, Ниж. Авс. та ін.спадков.земель-15, Галич - 7,5%), домінув.текстил. виробництво. Перша залізнична гілка – в 1828 р. Залізн. лінії перш за все від Відня до Чехії - до Брно, Праги, в Грац. В 40-х роках – власне виробництво паровозів та вагонів (до цього – з Анг). До сер.століття протяжність залізниць - 1357 км. Впровадж.парового двигуна –30-40 рр. Завдяки географічній близькості до Західної Європи і зручним річковим шляхах чеські землі і Нижня Австрія раніше і швидше за інших районів включилися у світовій торговельно-економічний оборот. Міжнар.станов. Повернула під час Віденс.конгресу ранг вел. держави, особл. 1815-1847 рр.. Зовн.воєн не вела до 1859 р. Імперія до 1848 р. «дозріла» для революц. повалення феод. ладу, що став нестерпним для величезної більшості населення.


Шпаргалки | Просмотров: 750 | Загрузок: 511 | Добавил: everyone | Дата: 02.04.2012 | Комментарии (0)

1-10 11-20 ... 51-60 61-70 71-75
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно