Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Воскресенье, 28.11.2021


Главная » Файлы

Всего материалов в каталоге: 6305
Показано материалов: 6281-6290
Страницы: « 1 2 ... 627 628 629 630 631 »

Економічна теорія, її предмет, методи та функції
1) Економічна теорія: виникнення та етапи розвитку.
2) Об’єкт і предмет економічної теорії (далі – ЕТ).
3) Економічні закони та економічні категорії.
4) Методи дослідження економічних явищ і процесів. Функції економічної теорії.
5) Практичне значення економічної теорії (самостійно).
Мои файлы | Просмотров: 885 | Загрузок: 242 | Добавил: everyone | Дата: 07.05.2012 | Комментарии (0)

План
1. Загальні положення
2. Особливості дії електричного струму
3. Діагностика смерті від дії технічної електрики
4. Пошкодження від дії атмосферної електрики
Використана література

Рефераты | Просмотров: 504 | Загрузок: 142 | Добавил: everyone | Дата: 03.05.2012 | Комментарии (0)

План
вступ
1. Вогнепальна зброя та її класифікація
2. Пошкодження при пострілі впритул
3. Пошкодження при пострілі з близької відстані
4. Пошкодження при пострілі з неблизької відстані
5. Особливості вогнепального ранового каналу
6. Вогнепальні пошкодження одягу
7. Встановлення послідовності вогнепальних пошкоджень
8. Визначення можливості смертельно поранених до самостійних доцільних дій
9. Методи дослідження вогнепальних пошкоджень
10. Вибухова травма
11. Рід насильної смерті
використана література

Рефераты | Просмотров: 517 | Загрузок: 125 | Добавил: everyone | Дата: 03.05.2012 | Комментарии (0)

У контексті становлення фольклористики як науки суттєве значення мають фольклористично-етногра¬фіч¬ні періодичні видання. Саме ця періодика засвідчує аналітичний підхід фольклористів до фольклорних і "відфольклорних” явищ культури, окреслює засади вивчення усної народної творчості різних історичних періодів, визначає найважливіші аспекти дослідження фольклору.
Фольклористично-етнографічні періодичні видання засвідчують очевидний розвиток фольклористики, актуальні тенденції фольклористичних досліджень, визначають напрями, результати, аналітичні підходи до осмислення, інтерпретації фольклорних та «офольклоризованих» мистецьких творів.

Рефераты | Просмотров: 1301 | Загрузок: 210 | Добавил: everyone | Дата: 03.05.2012 | Комментарии (0)

Зміст


Вступ
1. Сутність та поняття етнополітології.
2. Етнополітика та її прояв в Україні.
Висновки
Список використаної літератури

Рефераты | Просмотров: 2409 | Загрузок: 231 | Добавил: everyone | Дата: 03.05.2012 | Комментарии (0)

Зміст


1) векторний аналіз:
1. Вектори на площині і просторі R^2;
2. n-вимірний вектор і векторний простір R^n;
3. Розмірність і базис векторного простору.

2) Рівняння лінії:
1. На площині в R^2;
2. Умови паралельності і перпендикулярності прямих. рівняння відстані від точки до прямої.

3) Рівняння кривих другого порядку:
1. Гіпербола;
2. Еліпс, парабола.

4) Список використаної літератури.

Рефераты | Просмотров: 1515 | Загрузок: 492 | Добавил: everyone | Дата: 03.05.2012 | Комментарии (0)

МОВА І СТИЛЬ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою будь-якої наукової праці є виявлення нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або ж уточнення відомих раніше, але недостатньо досліджених.
Для написання статті передусім треба розробити план. Наприклад, для статті обсягом сім-вісім машинописних сторінок план має виглядати так:          1) вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними завданнями – 5-10 рядків; 2) "вихідні передумови” - останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми – близько 1/3 сторінки; 3)формулювання цілей статті – важливий розділ роботи, оскільки з нього читач визначає корисність для себе пропонованого матеріалу – 5-10 рядків; 4)виклад матеріалу – 5-6 сторінок; 5) закінчення – містить висновки, стисло подаються перспективи подальшого дослідження в цьому напрямі.
Мові та стилю наукової праці слід приділити дуже серйозну увагу, оскільки мовно-стилістична культура тексту найкраще виявляє загальну культуру його автора.
Для наукового тексту характерним є смислова завершеність, цілісність і пов’язаність. Найважливішим засобом вираження логічних зв’язків є специфічні функціонально-синтаксичні засоби, що вказують на послідовність розвитку думки (спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже), заперечення (проте, тимчасом, але, тоді як, одначе, аж ніяк), причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до цього, унаслідок цього, окрім цього, до того ж), перехід від однієї думки до іншої (перейдемо до…, звернімося до…, розглянемо, зупинимось на…, розглянувши, треба зупинитися на…, варто розглянути…), результат, висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення зазначимо, все сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати…).

Доклады | Просмотров: 4314 | Загрузок: 260 | Добавил: everyone | Дата: 02.05.2012 | Комментарии (0)

ЗМІСТ

Вступ...……………………………………………………………...5
Постанова задачі…………………………………….……….….…8
Методи вирішення задачі……………………………..….………9
Інструкція користувача………………………………………….15
Висновки………………………………………………………….28
Бібліографічний список………………………………………….29
Додатки……………………………………………………………30

Курсовые проекты | Просмотров: 527 | Загрузок: 143 | Добавил: everyone | Дата: 01.05.2012 | Комментарии (0)

Передумови та сутність управління якістю.
У сучасних умовах розвинених країн якість продукції формується під впливом таких основних чинників: активне прагнення фірм до оперативного використання досягнень науково-технічного прогресу; ретельне вивчення вимог внутрішнього і міжнародного ринків, а також потреб різноманітних категорій споживачів; інтен¬сивне використання творчого потенціалу персоналу через навчання, виховання, систематичне підвищення кваліфікації, різноманітну мотивацію матеріального і морального характеру.
Чинники, що впливають на формування якості, є основою систематичного вдосконалення системи організації виробництва, яка органічно поєднує в собі підсистеми забезпечення і контролю якості продукції, що випускається.
Для забезпечення якості продукції необхідно керуватися перевіреним практикою багатьох фірм основним принципом: робити якісно — завжди вигідніше. Відомий у світі фахівець з питань якості Каору Ісікава підкреслює: «Не слід економити на якості, оскільки якість сама є економією».
Якість продукції визначається тим її вирішальним значенням, яке вона має для споживача та її виробника:
•    якість та ефективність виробництва перебувають у прямій залежності і доповнюють одна одну;
•    якість є основою скорочення витрат і виживання фірми в умовах внутрішньої та особливо міжнародної конкуренції;
•    з позиції споживача якість виробу визначає ступінь задоволення потреб, на які повинен своєчасно орієнтуватися його виробник.

Доклады | Просмотров: 801 | Загрузок: 133 | Добавил: everyone | Дата: 01.05.2012 | Комментарии (0)

Зміст
1.    Діяльність І. І. Срезневського…………………………С. 3
2.    Подорож до слов'янських країн……………………….С. 4
3.    Плідна праця з Вуком Караджичем……………………С. 4-7
Список використаної літератури………………………………С. 8

Рефераты | Просмотров: 1001 | Загрузок: 290 | Добавил: everyone | Дата: 01.05.2012 | Комментарии (0)


Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно