Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Воскресенье, 28.11.2021


Главная » Файлы

Всего материалов в каталоге: 6305
Показано материалов: 6291-6300
Страницы: « 1 2 ... 628 629 630 631 »

Зміст
Вступ
Розділ1Суб’єкти туристичних правовідносин: поняття, склад та правовий статус
1.1    Нормативний супровід Стаття 5.Закону України «Про Туризм»................4
1.2    Організаційно-правові форми суб’єктів туристичної діяльності………….6
1.3    Основні суб’єкти Туристичної  діяльності………………………………...10
Розділ 2Суб’єкти туристичної діяльності: сутність, види, права та обов’язки
2.1 Договір між туроператором і турагенством………………………………..13
2.2 Права і обов'язки сторін туристичної діяльності………………………….15
2.3Суб'єкти туроператорської та турагентської діяльності: сутність і класифікація……………………………………………………………………...18
Розділ 3Органи державної влади, що здійснюють регулювання в сфері туризму
3.1 Державні органи регулювання туризму в Україні………………………...25
3.2 Громадські туристичні організації: правові засади створення та функціонування………………………………………………………………….29
Висновок
Список використаних джерел

Рефераты | Просмотров: 4334 | Загрузок: 635 | Добавил: everyone | Дата: 01.05.2012 | Комментарии (0)

План

1. Мотивація поведінки персоналу
2. Психологічні аспекти управління персоналом
3. Висновок
4. Список використаної літератури.

Рефераты | Просмотров: 499 | Загрузок: 127 | Добавил: everyone | Дата: 01.05.2012 | Комментарии (0)

Вступ
У сучасних умовах розвитку рекреації та туризму особливої ваги набуває процес удосконалення та реформування відносин у системі державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери на національному, регіональному і місцевому рівнях. Сучасний розвиток рекреації і туризму в Україні показує, що ефективність державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери перш за все визначається досконалістю нормативно-правової бази. Підтвердженням цьому є думка українського фахівця щодо державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери В.І. Цибуха про те, що "від стану правового забезпечення в Україні в цілому і правового забезпечення функціонування туристичної індустрії зокрема залежить і існування туризму в Україні"
Законодавство в галузі туризму носить комплексний характер. Тому до систематизації нормативно-правових актів в галузі туризму може бути застосовано декілька підходів. За юридичною силою нормативно-правових актів законодавство, що регулює туризм, представляє собою вертикальну ієрархічну систему, структура якої обумовлена структурою органів законодавчої та виконавчої влади, що мають нормотворчі повноваження з регулювання питань у сфері туризму. Відповідно до цього може бути виділено три рівні нормативно-правових актів: конституційні, законодавчі та підзаконні.
 За предметом регулювання нормативно-правові акти України в сфері туризму можна поділити на загальні й спеціальні. Загальні характеризуються тим, що предмет їх регулювання досить широкий та охоплює як туристичні, так і інші суспільні відносини. Спеціальні - акти, які цілком присвячені питанням туризму.

Рефераты | Просмотров: 1091 | Загрузок: 312 | Добавил: everyone | Дата: 01.05.2012 | Комментарии (0)

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ.ІДЕЯ ЄДИНОГО БОГА
Особливістю вчення іудаїзму є те, що в його основі лежать дві суперечливих ідеї: національного вибраності та універсалізму. Саме вчення про богообраність єврейського народу стало основною перешкодою для поширення іудаїзму серед інших народів, етнічно не пов'язаних з євреями, хоча прийняття іудаїзму окремими людьми, етнічними групами і навіть цілими народами мали місце в історії. Універсальний характер вчення іудаїзму проявляється насамперед в уявленні про єдність, універсальність і всемогутність Бога, творця і джерела всього сущого. Бог безтілесний і не має зримого образу, хоча людина створена Богом за його образом і подобою. Ідея Єдиного Бога виражена в іудейському символі віри "Шама", яким починаються богослужіння: "Слухай Ізраїль! Господь наш Бог, Господь один!". У юдаїзмі склався звичай не вживати у повсякденній мові імені Бога, замінюючи його словом "Адонай" ("Владика", "Господь"). Закріплюючи це правило, хранителі священних текстів ставили до згодних буквам слова "Яхве" знаки вивіреності для слова "Адонай". З цього з'єднання виникла широко поширена транскрипція "Єгова" - перекручена форма імені "Яхве".
Усі релігійні надії і бажання, всі помисли спрямовані на посюсторонний світ, потойбічне існування не є очікуваним: земне життя важлива сама по собі, а не як переддень майбутньої "справжньої" життя. Дотримуйся Закон, "щоб довгі були твої і щоб було тобі добре". Спільнота "народ Ізраїлю" в усі часи є культове співтовариство, в центрі якого стоїть окремий індивід, продовження життя якого на землі становить головне завдання всіх членів цієї спільноти. Ідеї про безсмертя душі, про загробне життя і грядущеем воскресіння мертвих в Торі безпосередньо не відображені і мають в іудаїзмі більш пізніше походження.
Також іудаїзм вірить, що мета існування євреїв - не більше не менше ніж "удосконалювати світ під керівництвом Бога» (з молитви «Алейном»).
В єврейських навчаннях обидва пункти - етичне досконалість світу і царство Боже - однаково важливі. Люди повинні принести всьому людству знання про Бога, чиє перша вимога полягає в моральному поведінку. Усі, хто в це вірить, - етичні монотеїстів і природні союзники релігійних  звичаїв.

Полезно знать | Просмотров: 687 | Загрузок: 140 | Добавил: everyone | Дата: 01.05.2012 | Комментарии (0)

Завдання суворого додержання ленінського принципу соціалістичної законності визначили необхідність кодифікації різних галузей радянського права. Особливо необхідне упорядкування величезного адміністративного законодавства, приведення діючих адміністративно-правових норм у відповідність до нинішніх завдань розгорнутого будівництва комуністичного суспільства в нашій країні.
Радянське адміністративне право містить у собі численні норми матеріального і процесуального права, які регулюють суспільні відносини в галузі державного управління. Відносини, що регулюються нормами адміністративного права, найбільш різноманітні і різносторонні, оскільки вони виникають у процесі організаційно-владної, творчої діяльності виконавчих і розпорядчих органів державної влади. Різноманітність цих відносин вимагає чіткої систематизації норм права, які їх регулюють. Це сприятиме дальшому зміцненню соціалістичної законності в діяльності адміністративних органів, посиленню охорони прав громадян.
   
Полезно знать | Просмотров: 764 | Загрузок: 352 | Добавил: everyone | Дата: 07.04.2012 | Комментарии (0)

Варіант № 26
1. Оцінка і облік поточних зобов’язань.
2. Особливості відображення в обліку нематеріальних активів.
3. Звіт про зміни у власному капіталі.
1. Оцінка і облік поточних зобов’язань.
Саме визначення поточних зобов’язань відображене в МСБО 13 «Представлення в звітності поточних активів і поточних зобов’язань», що визначає поточні зобов’язання як «зобов’язання, що підлягають оплаті за вимогою кредитора або ліквідація (погашення) яких очікується протягом одного року з дати складання балансу». До їх складу включають:
1) кредити банків та інші позики;
2) частина довгострокової заборгованості, що підлягає погашенню протягом року з дати складання балансу (якщо не існує наміру рефінансувати борг на довгостроковій основі);
3) дивіденди до виплати;
4) нараховані передбачені (потенційні) зобов’язання;
5) торгова кредиторська заборгованість та інші нараховані зобов’язання (витрати);
6) нараховані податки;
7) доходи майбутніх періодів.
В основному зобов’язання пов’язані з оплатою двох сум:
- основної (чи первісної) суми боргу;
- відсотків, нарахованих на основну суму.
Контрольные работы | Просмотров: 738 | Загрузок: 138 | Добавил: everyone | Дата: 07.04.2012 | Комментарии (0)

Модуль ”Управление персоналом”

Контур управления персоналом позволяет автоматизировать задачи учета кадров на предприятии и выполнение вычислительных процедур, связанных с оплатой труда персонала.

Контур состоит из модулей «Управление персоналом», «Табельный учет» и «Заработная плата», которые могут использоваться как совместно с другими модулями системы «Галактика ERP» с единой базой данных, так и самостоятельно.

При разработке контура реализованы два основных принципа:

универсальность - возможность использования в любых организациях (независимо от форм собственности), начиная от крупных, со штатом в несколько тысяч человек, до предприятий малого бизнеса; позволяет реализовать любой подход к решению задач учета кадров и оплаты труда персонала в таких странах, как Украина, Россия, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан;


Контрольные работы | Просмотров: 554 | Загрузок: 166 | Добавил: everyone | Дата: 07.04.2012 | Комментарии (0)

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………..………...5
Постановка задачі……………………………………………………7
Методи вирішення задачі…..………………………………..………8
Інструкція користувача………………….………………………….12
Висновки…………………………………….……………………….13
Бібліографічний список……………………….…………………….14
Перелік графічного матеріалу ………………...……………………15
Курсовые проекты | Просмотров: 602 | Загрузок: 352 | Добавил: everyone | Дата: 07.04.2012 | Комментарии (0)

Австрійська монархія на початку ХІХ – 40-х рр. ХІХ ст.
У 1п. XIX ст. австр. частина імперії продовж.бути аграрною. У с/г, лісов.госп. в кін.XVIII ст. зайнято 75% насел., до сер.XIX ст. його частка скоротилася на 3%. У Чехії і Моравії - велике поміщ.землевол., екстенсивне госп-во; перехід до інтенсив. методів і зрост.врожайності – лише з сер.століття. У Далмації, Галіції та Буковині через дроблення селян.госп-в – скорочення продуктивності, аграрне перенасел. Тенденції до модернізації і інтенсифікації раніше вияв. в австро-німецьких провінціях через переваж.селян.госп-в, скасув. особист.залежн.селян, слабкість поміщ.землевол. Селяни Тіролю –особ.вільні, мали представництво в ландтазі. Авс. селяни могли вільно продав. і закладати наділи, вибир. професію і вступ.в шлюб. У 30-40-і роки – пошир. викуп повинностей, заміна панщини грош.чиншем, розшарув.селян, виділ. заможної верхівки, що викор.найм.роб.силу. У землеробстві панувало трипілля. Прискорилося пошир. кукурудзи і особливо картоплі.. У гірс.провінціях розвив. тваринництво, переважно м'ясне. Все це – передумови швидкого зростання населення. На початку XIX ст. –відсутні ек., соц., техн. передум.пром.перевороту. Перша фабрика (прядильна) – в Чехії англ. підприємцем. До машин.виробництва переход.металургія і скляне вироб-во. Застос.коксу (поч.з 20-х років) в 30-40-і подвоїло виробництво чавуну, а видоб.вугілля - вчетверо. 900 парових машин до сер. століття (на поч..30-х років всього 11), значна част. - вітчизняного виробництва. І етап пром.перев.: нерівномір розвиток. в окрем.провінціях (чес.землі- 34% пром.продукції, Ломбардо-Венец.кор-ва - 27, Ниж. Авс. та ін.спадков.земель-15, Галич - 7,5%), домінув.текстил. виробництво. Перша залізнична гілка – в 1828 р. Залізн. лінії перш за все від Відня до Чехії - до Брно, Праги, в Грац. В 40-х роках – власне виробництво паровозів та вагонів (до цього – з Анг). До сер.століття протяжність залізниць - 1357 км. Впровадж.парового двигуна –30-40 рр. Завдяки географічній близькості до Західної Європи і зручним річковим шляхах чеські землі і Нижня Австрія раніше і швидше за інших районів включилися у світовій торговельно-економічний оборот. Міжнар.станов. Повернула під час Віденс.конгресу ранг вел. держави, особл. 1815-1847 рр.. Зовн.воєн не вела до 1859 р. Імперія до 1848 р. «дозріла» для революц. повалення феод. ладу, що став нестерпним для величезної більшості населення.


Шпаргалки | Просмотров: 765 | Загрузок: 511 | Добавил: everyone | Дата: 02.04.2012 | Комментарии (0)

Що таке фруктоза?
Вуглеводи можна розділити на три групи: моносахариди, олигосахариди й полисахариди. Всі вуглеводи перебувають у твердому стані й мають ті самі якості. Їхньої молекули складаються із трьох елементів: вуглецю, водню й кисню. Моносахариди (глюкоза й фруктоза) являють собою безбарвні кристалічні речовини, добре розчинні у воді й солодкі на смак. Насолода виникає через нагромадження великої кількості гідроксильних груп у їхніх молекулах. При нагріванні вони тануть, згоряють і в остаточному підсумку стають причиною обвуглювання з виділенням водяника пари.
У фізичному довіднику фруктоза характеризується як речовина, що має солодкий смак і розчиняється в спирті. Фруктоза має той же якісний і кількісний склад і молекулярну масу, як глюкоза. Фруктоза й глюкоза може бути піддана шумуванню під дією різних ферментів. Залежно від виду шумування може робити більше молочної кислоти, оцтової кислоти, алкоголю. Фруктоза у два рази солодше глюкози. Вона поглинається краще, навіть людьми, що страждають цукровим діабетом. Тому її й прописують таким пацієнтам

Полезно знать | Просмотров: 1814 | Загрузок: 99 | Добавил: everyone | Дата: 02.04.2012 | Комментарии (0)


Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно