Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Суббота, 23.10.2021


Главная » Файлы » Полезно знать

В разделе материалов: 114
Показано материалов: 11-20
Страницы: « 1 2 3 4 ... 11 12 »

Поняття, предмет та завдання
У перекладі з грецької «психіатрія» означає лікування психіки («психс» - душа, «ятрео» - лікувати). Сьогодні під психіатрією розуміється галузь медичної науки і практики, що займається вивченням етіології, патогенезу, клінічних ознак, діагностикою, профілактикою і лікуванням психічних захворювань, а також медико-соціальною реабілітацією осіб, які страждають на психічні захворювання.
Судова психіатрія - це спеціальний і самостійний роз¬діл психіатрії, який вивчає різні психічні розлади стосовно питань кримінального і цивільного права, кримінального і цивільного процесу. На підставі висновку судових психіат¬рів приймаються процесуальні рішення - виносяться по¬станови, ухвали, вироки.

 

Полезно знать | Просмотров: 1275 | Загрузок: 41 | Добавил: everyone | Дата: 24.03.2015 | Комментарии (0)

1. Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. 2. Письмова позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позовної заяви, наданого судом.
3. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

 

Полезно знать | Просмотров: 1731 | Загрузок: 27 | Добавил: everyone | Дата: 24.03.2015 | Комментарии (0)

1.    Поняття судоустрою
-    Система органів державної влади – судів, а також органів та установ, які обслуговують судову систему (Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада юстиції, Національна школа суддів, Державна судова адміністрація та ін.).
-    Система правових норм, які регулюють організацію та засади діяльності судів, та органів і установ, які забезпечують діяльність судів (обслуговують судову система).
-    Галузь правової науки, в рамках якої досліджується організація судової системи і питання статусу суддів.
-    Навчальна дисципліна, в рамках якої вивчається організація судової системи і статус суддів.

 

Полезно знать | Просмотров: 1158 | Загрузок: 25 | Добавил: everyone | Дата: 24.03.2015 | Комментарии (0)

Зміст           с.
1.Цукровий діабет та вимоги до продуктів харчування………………………4
 Програма дослідження…………………………………………………………...9
2. Характеристика сировини  і методи дослідження…………………………..10
3. Результати досліджень та їх обговорення…………………………………....11
   3.1 Технологічні властивості клітковини з насіння гарбуза……………......11
   3.1.1 Водопоглинальна здатність клітковини з насіння гарбуза…………....11
   3.1.2 Титрована та активна кислотності клітковини з насіння гарбуза…….12
   3.2 Дослідження впливу клітковини з насіння гарбуза на технологічний процес приготування тіста та якість хліба…………………………………..….12
  3.3 Дослідження впливу клітковини з насіння гарбуза на перебіг мікробіологічних процесів в тісті………………………………………..…..….16
   3.4. Вплив клітковини з насіння гарбуза на структурно-механічні властивості тіста………………………………………………………………………………....17
  3.4.1 Пружньо-еластичні властивості тіста з клітковиною з насіння гарбуза……………………………………………………………………….…….18
  3.4.2 В’язко-пластичні властивості тіста з клітковиною з насіння гарбуза…18
  3.5 Споживча цінність хліба з клітковиною з насіння гарбуза……………...22
    3.5.1 Дослідження тривалості збереження хлібом свіжості………………...22
    3.5.2 Глікемічний індекс досліджуваного хліба……………………………..23
Висновки…………………………………………………………………………...26
Список використаної літератури………………………………………………...28
Додатки…………………………………………………………………………….32

 

Полезно знать | Просмотров: 630 | Загрузок: 24 | Добавил: everyone | Дата: 24.03.2015 | Комментарии (0)

Політологія є одночасно і молодою, і однією з найдавніших наук. Політичні погляди та ідеї існують з того часу, як суспільство набуло державно-організованої форми. Проте якщо вони у тій чи іншій формі з'явилися з виникненням держави, то наука про політику формувалася в міру виокремлення політики як самостійної сфери суспільного життя.

Полезно знать | Просмотров: 1331 | Загрузок: 23 | Добавил: everyone | Дата: 24.03.2015 | Комментарии (0)

1.1 Поняття, структура та види конституційно-правового статусу людини і громадянина
Конституція України в преамбулі закріплює прагнення Українського народу розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу. Розвиток держави і суспільства в цьому напрямі зумовлює актуальність питання чіткої регламентації в праві меж можливої діяльності суб'єктів правовідносин. Серед питань співвідношення суб'єктів у праві є завдання держави окреслити становище і межі людини та громадянина щодо інших індивідів, колективів та спільнот, тобто визначити правовий статус людини і громадянина. Етимологічно поняття правового статусу  означає правове становище чи положення соціального суб'єкта в суспільстві та державі. Для нас це означає характеристику певного становища індивіда в суспільстві та державі. Воно може бути різним, регулюватися різними правовими нормами та мати різні характерні ознаки. Залежно від індивідуальних або типових ознак, що мають індивіди як суб'єкти права, норми права закріплюють повноту його правового положення або повну уніфікацію, спеціалізацію чи обмеження. Саме ці критерії покладено в основу розподілу правового статусу на певні види. Розрізняють такі види правового статусу:    загальний, або конституційний,  спеціальний, або родовий  та індивідуальний.

 

Полезно знать | Просмотров: 2205 | Загрузок: 32 | Добавил: everyone | Дата: 24.03.2015 | Комментарии (0)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про міжнародне приватне право

5) автономія  волі  -  принцип,  згідно   з   яким   учасники
правовідносин  з іноземним елементом можуть здійснити вибір права,
що підлягає застосовуванню до відповідних правовідносин;

 

Полезно знать | Просмотров: 771 | Загрузок: 17 | Добавил: everyone | Дата: 24.03.2015 | Комментарии (0)

Китай.
В каждой стране есть свои, иногда неписанные правила ведения бизнеса. Есть они и в Китае. Особенно ярко эти особенности проявляются в нормах делового этикета. Многие нормы начинают постепенно забываться. Многие китайские бизнесмены получают образование зарубежом, тем самым впитывая в себя уже совсем другую культуру.
Приветствие и обращение.
Для большинства китайцев в настоящее время вполне нормальным считается европейский стиль приветствия, то есть пожимание рук при встрече и прощании. Традиционным же приветствием в Китае были поклоны. Если вы встречаетесь с целой группой китайцев, приветствовать вначале следует самого высшего по рангу, должности или возрасту. Иногда китайцы сами выделяют главного человека в делегации. Иногда китайцы могут аплодировать в качестве приветствия, если, представляясь группе китайцев и вам начали аплодировать, не стоит смотреть на них как на ненормальных – это вполне вежливо, следует поаплодировать в ответ.

 

Полезно знать | Просмотров: 742 | Загрузок: 60 | Добавил: everyone | Дата: 06.04.2014 | Комментарии (0)

1. Епоха Відродження припадає на середину ХІV – початок ХVІІ ст. і характеризується постановкою у центрі уваги люди-ни з її потребами та поглядами. Підставою для цього були еко-номічні, духовні та інші чинники, зокрема, зростання автори-тету науки, падіння впливу церкви, Реформація, крах схоластичної системи, поширення раціоналізму.
2. Для епохи Відродження характерні гуманізм, визнання унікальності кожного індивіда, заклик до автономії особистості. Мислителі Відродження вважали, що доля людини визначаєть-ся не її знатним походженням, конфесійним статусом, а вик-лючно її активністю, благородством. Ідеалом вважалась держа-ва з республіканським устроєм, яка опиралась на принцип рівності та справедливості.
3. Загалом політична думка епохи Відродження у своєму роз-витку поділялась на три етапи:
4. 1. Гуманістичний (середина ХІV – середина ХV ст.). Цей період характеризувався протиставленням середньовічному геоцентризму інтересу до людини у її стосунках зі світом.
5. 2. Неоплатонічний (середина ХV – перша третина ХVІ ст.). Етап відзначається постановкою проблеми соціального буття.
6. 3. Натуралістичний (середина ХVІ – початок ХVІІ ст.) На цьому етапі закони природи намагаються застосувати до пізнан-ня соціальної дійсності.
 


 

Полезно знать | Просмотров: 1972 | Загрузок: 136 | Добавил: everyone | Дата: 06.04.2014 | Комментарии (0)

Метою даної роботи було синтезувати та дослідити комплекс K4[Pb(SCN)6]. Існування гексароданоплюмбіт-комплекса давало всі підстави вважати можливість синтезу і відповідних солей в кристалічному вигляді. В ацетоні, як відомо, розчинність Pb(SCN)2 в присутності KSCN значно вища, ніж у воді, тому для синтезу беруть ацетоновий розчин KSCN.
Полезно знать | Просмотров: 538 | Загрузок: 71 | Добавил: everyone | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно